Arbeidsmiljøkartlegging

Type: 
Organisasjonsutvikling

Medarbeidere som trives og føler arbeidsglede, høyner kvaliteten og effektiviteten i det som presteres, og opplever arbeidet som et gode i livet.
 
Den bærende ideen er at helse og livsstil omfatter hele individets livssituasjon, og er en ressurs som kan utvikles og styres. Kartleggingsverktøyet Sunn Sirkel inkluderer aspekter både ved privatliv og jobb, og belyser på hvilken måte disse innvirker på hverandre.
 
Dersom din arbeidsplass bekymres over høyt sykefravær, har utfordringer i arbeidsmiljøet eller konflikter på ett eller annet nivå, så kan vi gi støtte, veiledning eller direkte intervensjon i forhold til positivt endringsarbeid. Vi ønsker spesielt å jobbe forebyggende.
Sunn Sirkel er et systematisk kartleggingsverktøy, rettet både mot enkeltindivider i organisasjonen og mot hele arbeidsplassen som sådan. Sunn Sirkel er en forskningsbasert tilnærming som er utviklet i Sverige. Verktøyet er grundig evaluert, blant annet i forbindelse med et prosjekt i Danmark med 2700 arbeidstakere innen helsesektoren. Våre kunder har opplevd bedriftshelsetjenestens praktiske støtte i oppfølgingsdelen som spesielt nyttig. Denne oppgaven er ved andre typer kartlegginger som oftest overlatt til leder eller den enkelte arbeidsplass.