Ergonomi

Type: 
Arbeidsmiljø

 
Fysioterapeuter hos Hemis gjør ergonomivurderinger for å avdekke arbeidsoperasjoner som kan føre til muskel/skjelettlidelser/skade. Samt kommer med forslag om tiltak som kan redusere belastning på kroppen.