Helsesamtaler

Type: 
Helse og Livsstil

De ansatte kan ha individuelle helsesamtaler med fagperson hos Hemis hvor temaene både er arbeidsmiljø, egen helse og arbeidshverdag. Når alle ansatte har vært inne til helsesamtale vil bedriften få en samlet rapport med generell tilbakemelding, uten referanse til noen enkeltindivider.