Kartlegging og risikovurdering

Type: 
Arbeidsmiljø

En sentral del av det systematisk HMS-arbeidet går ut på kartlegge farer og problemer på arbeidsplassen og på denne bakgrunn vurdere risiko.
 
Hemis kan bistå bedriften i prosesen med å kartlegge  og risikovurdere faktorer ved deres arbeid og arbeidsplass.