Konflikthåndtering

Type: 
Organisasjonsutvikling

Vi tilbyr konkret, praktisk og teoretisk bistand i forhold til å forebygge og løse konflikter. Vi rådgir ledere, vi rådgir verneombud, vi rådgir ansatte. Og ofte leder vi det praktiske arbeidet med konfliktdempning/løsning.