Referanser

 

Hemis har en bredt sammensatt kundeportefølje av små, mellomstore og store private og offentlige virksomheter. Våre kunder representerer blant annet bygg & anlegg, håndverksbedrifter, høgskole, helsevesen, luftfart, politi- og fengselsvesen, offentlig forvaltning, næringsmiddelindustri, energiselskaper, gods- og persontransport, grafiske bedrifter, landbruksbedrifter, mekanisk industri, hotell-og restaurantbedrifter, kontorvirksomheter, handel og service, forsvaret, samt annen offentlig og privat virksomhet.

 

HEMIS ønsker å tilby alle nordnorske bedrifter de samme tjenester og den samme service som vi har gitt til blant annet disse bedriftene.

Ta kontakt for referanser.