Sykefraværsoppfølging

Type: 
Helse og Livsstil

 
Hemis kan være en aktiv aktør i bedriftens sykefraværsoppfølging ved deltagelse bl.a. på dialogmøter og ved å komme med konkrete forslag til tilrettelegging og oppfølging av den ansatte. Hemis kan også bidra med generelle sykefraværsreduserende tiltak. 
 
Se også informasjon om oppfølging av sykemeldte arbeidstakere på NAV sine nettsider.
 
IA-bedrifter kan også helt eller delvis får dekket utgifter til bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste (BHT). Nav kan utbetale honorar ved behov for tiltak av fysisk, ergonomisk, organisatorisk eller psykososial art, og ved deltagelse av BHT i dialogmøter. Det er arbeidsgiver som søker og mottar honoraret. Søknadeskjemaer for honorer til bruk av BHT finner du på NAV sine sider