Utforming av fysisk arbeidsmiljø

Type: 
Arbeidsmiljø

 
Hemis kan bistå ved nybygg eller ombygging/flytting i forhold til fysisk utforming av interiør/møbler for å forebygge belastningslidelser og andre skader. Vår erfaring er at det er lettere å forebygge i planleggingsfasen, enn å gjøre noe med uhensiktsmessige løsninger i etterkant.