Film 6

Fokuset er øvelser på skuldre og nakke. Bli med!