Film 9

Litt fart med sving-og-svikt-øvelser og tøyning på skuldre.