Kurs

Hemis As kan tilby en rekke kurs/seminarer, og vi skreddersyr gjerne opplegg for den enkelte bedrift.

18.09.201709:38 Rasmus Larsen

Noen av kursene vi kan holde på forespørsel er:

 • Ergonomi på dataarbeidsplassen
 • Ergonomiundervisning tilpasset virksomhetens arbeid
 • Kurs i forflytningsteknikk
 • Kroppen i arbeid
 • Livreddende førstehjelp
 • Medarbeidersamtale
 • "Den vanskelige samtalen
 • "KID-kurs(Korttidsintervensjon ved depresjon) Tidsavgrenset samtalebehandling ved lettere depresjon eller nedstemthet.
 • Treningsveiledning for grupper
 • Kosthold og livsstil
 • Hvordan håndtere den hektiske arbeidshverdagen?

Temakurs

 • Støy
 • Kjemikalier
 • Inneklima

Ulike arbeidsmiljørettede kurs og kompetansehevende tiltak

 • Organisatorisk arbeidsmiljø
 • Kommunikasjon
 • Konfliktløsning
 • Arbeidsglede/motivasjon
 • Stress
 • Mennesker i krise
 • AKAN-arbeid

 

  
 
 
 
 

Administrasjon

Postboks 41, Stormyra 
Stormyrveien 8
8088 Bodø

Telefon: 755 06 670
Epost: hms@hemis.no

Org. nr 981 414 381

Avd Alta

Postboks 190
Altaveien 95/97
9502 Alta

Telefon: 784 55 950
Epost: alta@hemis.no

Krisetelefon: 480 00 846

Avd Bodø

Postboks 41, Stormyra
Stormyrveien 8
8088 Bodø

Telefon: 755 06 670
Epost: bodo@hemis.no

Krisetelefon: 408 45 142

Avd Tromsø


Strandveien 106
9006 Tromsø

Telefon: 776 91 070
Epost: tromso@hemis.no

Krisetelefon: 473 25 128

Avd Vadsø

Postboks 295

9800 Vadsø

Telefon: 784 55 950
Epost: alta@hemis.no

Krisetelefon: 480 00 846

Avd Vesterålen


Kjøpmannsgata 10
8400 Sortland

Telefon: 940 85 778
Epost: 

Krisetelefon: