Kurs

Hemis As kan tilby en rekke kurs/seminarer, og vi skreddersyr gjerne opplegg for den enkelte bedrift.

Noen av kursene vi kan holde på forespørsel er:

 • Ergonomi på dataarbeidsplassen
 • Ergonomiundervisning tilpasset virksomhetens arbeid
 • Kurs i forflytningsteknikk
 • Kroppen i arbeid
 • Livreddende førstehjelp
 • Medarbeidersamtale
 • "Den vanskelige samtalen
 • "KID-kurs(Korttidsintervensjon ved depresjon) Tidsavgrenset samtalebehandling ved lettere depresjon eller nedstemthet.
 • Treningsveiledning for grupper
 • Kosthold og livsstil
 • Hvordan håndtere den hektiske arbeidshverdagen?

Temakurs

 • Støy
 • Kjemikalier
 • Inneklima

Ulike arbeidsmiljørettede kurs og kompetansehevende tiltak

 • Organisatorisk arbeidsmiljø
 • Kommunikasjon
 • Konfliktløsning
 • Arbeidsglede/motivasjon
 • Stress
 • Mennesker i krise
 • AKAN-arbeid