ANDRE KURS

Narvik

Kjemikaliehåndtering og verneutstyr

 

Kurset er rettet mot de som jobber systematisk med kjemikaliehåndtering i bedriften.

 • en innføring om sikkerhetsdatablad og oppbygging av stoffkartotek
 • risikovurdering av kjemikalier og helsefarer forbundet med eksponering
 • hvordan skal man beskytte seg mot disse eksponeringene
 • demonstrasjon/gjennomgang av noe verneutstyr

Målgruppe: 

 • verneombud, HMS-ansvarlige og ledere i bedriften som håndterer kjemikalier på et organisatorisk nivå
 • arbeidstakere som kommer i kontakt med helsefarlige kjemikaslier og ønsker å lære mer om systematisk HMS-arbeid i forhold til kjemikalier

Læringsmål:

 • nyttiggjøre seg informasjon i sikkerhetsdatablader og bruke stoffkartotek
 • lære hvilket verneutstyr som er påkrevd
 • kjenne til krav om bruk, oppbevaring og vedlikehold av verneutstyr

Kursholder: HMS-rådgiver/Yrkeshygieniker Inger-Marie Hansen. For mer informajson ta direkte kontakt med Inger-Marie på telefon 91994213 eller vårt sentralbord 77691070

 

Praktisk informasjon

 

Varighet: 3,5 timer

 

Dato: tirsdag 30.mai kl. 11.00 - 14.30

 

Kurssted: Sentrumsgården, 6.etg. Kongensgt. 51, Narvik

 

Pris: 1300,- per deltaker for kunder av Hemis, 1500,- for ikke-kunder

 

Påmelding: Sendes til e-post: bente.kristensen@hemis.no. Påmeldingsfrist 22.mai. Bindende påmelding, det tas forbehold om nok påmeldte. Gjennomført kurs gir kursbevis

 

 

Tromsø

Kurs i kjemikaliehåndtering og verneutstyr

 

Kurset er rettet mot de som jobber systematisk med kjemikaliehåndtering i bedriften.

 • en innføring om sikkerhetsdatablad og oppbygging av stoffkartotek
 • risikovurdering av kjemikalier og helsefarer forbundet med eksponering
 • hvordan skal man beskytte seg mot disse eksponeringene
 • demonstrasjon/gjennomgang av noe verneutstyr

Målgruppe: 

 • verneombud, HMS-ansvarlige og ledere i bedriften som håndterer kjemikalier på et organisatorisk nivå
 • arbeidstakere som kommer i kontakt med helsefarlige kjemikaslier og ønsker å lære mer om systematisk HMS-arbeid i forhold til kjemikalier

Læringsmål:

 • nyttiggjøre seg informasjon i sikkerhetsdatablader og bruke stoffkartotek
 • lære hvilket verneutstyr som er påkrevd
 • kjenne til krav om bruk, oppbevaring og vedlikehold av verneutstyr

 

Praktisk informasjon

 

Varighet: 1 dag

 

Dato: Torsdag 1. juni kl. 08.30 - 15.30

 

Kurssted: J.M. Hansen Eiendom, Grønnegata 53, Tromsø. 4. easje.

 

Pris: 2300,- per deltaker for kunder av Hemis, 3000,- for ikke-kunder, inkludert lunsj

 

Påmelding: Sendes til e-post: inger-marie@hemis.no. Påmeldingsfrist 24.mai. Bindende påmelding, det tas forbehold om nok påmeldte. Gjennomført kurs gir kursbevis

 

 

 

Kurs i bruk av verneutstyr

 

Kurset er rettet mo de som bruker verneutstyr på arbeidsplassen sin og de som jobber systematisk med kjemikaliehåndtering i bedrifte. Kurset fokurserer på riktig bruk av verneutstyr og øker bevisstheten rundt behovet for verneutyr. Forskjellige leverandører demonsterer verneutstyr som åndedrettsvern, vernebriller, hørselsvern og hansker.

 

Målgruppe:

 • Verneombud, HMS-ansvarlige og ledrer i bedriften som benytter verneutstyr
 • Arbeidstakere som kommer i kotakt med helsefarlige kjemikalier eller støy og ønsker å lære mer om vereutstyr
 • Passer for de som har deltatt tidligere på kurs i kjemikaliehåndtering hos Hemis

Læringsmål:

 • Lære hvilket verneutstyr som er påkrevd
 • Lære mer om verneutstyr. Forskjellige leverandører demonstrerer utstyret
 • Kjenne til krav om bruk, oppbevaring og vedlikehold av verneutstyr.

Praktisk informasjon

 

Varighet: 3 timer

 

Dato: Torsdag 1. juni kl. 12.00 - 15.30

 

Kurssted: J.M. Hansen Eiendom, Grønnegata 53, Tromsø. 4. easje.

 

Pris: 1100,- per deltaker for kunder av Hemis, 1500,- for ikke-kunder, inkludert lunsj

 

Påmelding: Sendes til e-post: inger-marie@hemis.no. Påmeldingsfrist 24.mai. Bindende påmelding, det tas forbehold om nok påmeldte. Gjennomført kurs gir kursbevis

 

 

Bodø

 

Oppfriskningskurs HMS

 

Målgruppe: Kurset tilfredsstiller krav til HMS-opplæring for ledere, Arbeidsmiljøloven § 3-5. Kurset er også åpenr for de som har behov for oppfriskning av lover, forskrifter og krav knyttet til HMS (verneombud, medlemmer av AMU og andre.

 

Målsetting: Kursets er et oversiktskurs som har som målsetting å gi deltakerne grunnleggende kunnskap i hvordan det skal arbeides med HMS i egen virksomhet, og vil ha en praktisk tilnærming til HMS-arbeidet.

 

Innhold: I løpet av kurset vil vi blant annet komme inn på følgende temaer:

 • Arbeidsmiljøloven og forskrifter - sentrale krav
 • Aktører i HMS-arbeidet: oppgaver, ansvar og plikter
 • Systematisk HMS-arbeid
 • Ulykkesforebyggende arbeid. Kartlegging og risikovurdering..
 • HMS-arbeid i praksis

 

Tid: 

 

Kursavgift: kr 2.215,- Kursavgiften inkluderer lunsj, kaffe/te og frukt, samt kursmateriell og kursbevis

 

Kurssted: Hemis AS, tredje etasje City Nord

 

Påmelding: For påmeldig ta kontakt per e-post hms@hemis.no innen 24. februar 2017

Påmeldingen er bindende. Avbestillinger etter påmeldingsfristens utløp refunderes ikke.

 

Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall deltakere

 

 

Glomfjord

 

Dagskurs HMS/HMS-kurs for ledere

 

Målgruppe: Kurset tilfredsstiller krav til HMS-opplæring for ledere, Arbeidsmiljøloven § 3-5. Kurset er også åpenr for de som har behov for oppfriskning av lover, forskrifter og krav knyttet til HMS (verneombud, medlemmer av AMU og andre.

 

Målsetting: Kursets er et oversiktskurs som har som målsetting å gi deltakerne grunnleggende kunnskap i hvordan det skal arbeides med HMS i egen virksomhet, og vil ha en praktisk tilnærming til HMS-arbeidet.

 

Innhold: I løpet av kurset vil vi blant annet komme inn på følgende temaer:

 • Arbeidsmiljøloven og forskrifter - sentrale krav
 • Aktører i HMS-arbeidet: oppgaver, ansvar og plikter
 • Systematisk HMS-arbeid
 • Ulykkesforebyggende arbeid. Kartlegging og risikovurdering..
 • HMS-arbeid i praksis

 

Tid: 

         Lunsj i Meløy BedriftsServices kantine kl 12.00

 

Kursavgift: kr 2.500,- Kursavgiften inkluderer lunsj, kaffe/te og frukt, samt kursmateriell og kursbevis

 

Kurssted: Hemis as, Ørnesveien 2, Glomfjord

 

Påmelding: For påmeldig ta kontakt per e-post line.bang@hemis.no eller per post til Hemis as, postboks 211, 8161 Glomfjord innen 03. februar 2017

Påmeldingen er bindende. Avbestillinger etter påmeldingsfristens utløp refunderes ikke.

 

Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall deltakere