ANDRE KURS

18.09.201709:40 Rasmus Larsen

Narvik

Kjemikaliehåndtering og verneutstyr

 

Kurset er rettet mot de som jobber systematisk med kjemikaliehåndtering i bedriften.

 • en innføring om sikkerhetsdatablad og oppbygging av stoffkartotek
 • risikovurdering av kjemikalier og helsefarer forbundet med eksponering
 • hvordan skal man beskytte seg mot disse eksponeringene
 • demonstrasjon/gjennomgang av noe verneutstyr

Målgruppe: 

 • verneombud, HMS-ansvarlige og ledere i bedriften som håndterer kjemikalier på et organisatorisk nivå
 • arbeidstakere som kommer i kontakt med helsefarlige kjemikaslier og ønsker å lære mer om systematisk HMS-arbeid i forhold til kjemikalier

Læringsmål:

 • nyttiggjøre seg informasjon i sikkerhetsdatablader og bruke stoffkartotek
 • lære hvilket verneutstyr som er påkrevd
 • kjenne til krav om bruk, oppbevaring og vedlikehold av verneutstyr

Kursholder: HMS-rådgiver/Yrkeshygieniker Inger-Marie Hansen. For mer informajson ta direkte kontakt med Inger-Marie på telefon 91994213 eller vårt sentralbord 77691070

 

Praktisk informasjon

 

Varighet: 3,5 timer

 

Dato: tirsdag 30.mai kl. 11.00 - 14.30

 

Kurssted: Sentrumsgården, 6.etg. Kongensgt. 51, Narvik

 

Pris: 1300,- per deltaker for kunder av Hemis, 1500,- for ikke-kunder

 

Påmelding: Sendes til e-post: bente.kristensen@hemis.no. Påmeldingsfrist 22.mai. Bindende påmelding, det tas forbehold om nok påmeldte. Gjennomført kurs gir kursbevis

 

 

Tromsø

Kurs i kjemikaliehåndtering og verneutstyr

 

Kurset er rettet mot de som jobber systematisk med kjemikaliehåndtering i bedriften.

 • en innføring om sikkerhetsdatablad og oppbygging av stoffkartotek
 • risikovurdering av kjemikalier og helsefarer forbundet med eksponering
 • hvordan skal man beskytte seg mot disse eksponeringene
 • demonstrasjon/gjennomgang av noe verneutstyr

Målgruppe: 

 • verneombud, HMS-ansvarlige og ledere i bedriften som håndterer kjemikalier på et organisatorisk nivå
 • arbeidstakere som kommer i kontakt med helsefarlige kjemikaslier og ønsker å lære mer om systematisk HMS-arbeid i forhold til kjemikalier

Læringsmål:

 • nyttiggjøre seg informasjon i sikkerhetsdatablader og bruke stoffkartotek
 • lære hvilket verneutstyr som er påkrevd
 • kjenne til krav om bruk, oppbevaring og vedlikehold av verneutstyr

 

Praktisk informasjon

 

Varighet: 1 dag

 

Dato: Torsdag 1. juni kl. 08.30 - 15.30

 

Kurssted: J.M. Hansen Eiendom, Grønnegata 53, Tromsø. 4. easje.

 

Pris: 2300,- per deltaker for kunder av Hemis, 3000,- for ikke-kunder, inkludert lunsj

 

Påmelding: Sendes til e-post: inger-marie@hemis.no. Påmeldingsfrist 24.mai. Bindende påmelding, det tas forbehold om nok påmeldte. Gjennomført kurs gir kursbevis

 

 

 

Kurs i bruk av verneutstyr

 

Kurset er rettet mo de som bruker verneutstyr på arbeidsplassen sin og de som jobber systematisk med kjemikaliehåndtering i bedrifte. Kurset fokurserer på riktig bruk av verneutstyr og øker bevisstheten rundt behovet for verneutyr. Forskjellige leverandører demonsterer verneutstyr som åndedrettsvern, vernebriller, hørselsvern og hansker.

 

Målgruppe:

 • Verneombud, HMS-ansvarlige og ledrer i bedriften som benytter verneutstyr
 • Arbeidstakere som kommer i kotakt med helsefarlige kjemikalier eller støy og ønsker å lære mer om vereutstyr
 • Passer for de som har deltatt tidligere på kurs i kjemikaliehåndtering hos Hemis

Læringsmål:

 • Lære hvilket verneutstyr som er påkrevd
 • Lære mer om verneutstyr. Forskjellige leverandører demonstrerer utstyret
 • Kjenne til krav om bruk, oppbevaring og vedlikehold av verneutstyr.

Praktisk informasjon

 

Varighet: 3 timer

 

Dato: Torsdag 1. juni kl. 12.00 - 15.30

 

Kurssted: J.M. Hansen Eiendom, Grønnegata 53, Tromsø. 4. easje.

 

Pris: 1100,- per deltaker for kunder av Hemis, 1500,- for ikke-kunder, inkludert lunsj

 

Påmelding: Sendes til e-post: inger-marie@hemis.no. Påmeldingsfrist 24.mai. Bindende påmelding, det tas forbehold om nok påmeldte. Gjennomført kurs gir kursbevis

 

 

Bodø

 

Oppfriskningskurs HMS

 

Målgruppe: Kurset tilfredsstiller krav til HMS-opplæring for ledere, Arbeidsmiljøloven § 3-5. Kurset er også åpenr for de som har behov for oppfriskning av lover, forskrifter og krav knyttet til HMS (verneombud, medlemmer av AMU og andre.

 

Målsetting: Kursets er et oversiktskurs som har som målsetting å gi deltakerne grunnleggende kunnskap i hvordan det skal arbeides med HMS i egen virksomhet, og vil ha en praktisk tilnærming til HMS-arbeidet.

 

Innhold: I løpet av kurset vil vi blant annet komme inn på følgende temaer:

 • Arbeidsmiljøloven og forskrifter - sentrale krav
 • Aktører i HMS-arbeidet: oppgaver, ansvar og plikter
 • Systematisk HMS-arbeid
 • Ulykkesforebyggende arbeid. Kartlegging og risikovurdering..
 • HMS-arbeid i praksis

 

Tid: 

 

Kursavgift: kr 2.215,- Kursavgiften inkluderer lunsj, kaffe/te og frukt, samt kursmateriell og kursbevis

 

Kurssted: Hemis AS, tredje etasje City Nord

 

Påmelding: For påmeldig ta kontakt per e-post hms@hemis.no innen 24. februar 2017

Påmeldingen er bindende. Avbestillinger etter påmeldingsfristens utløp refunderes ikke.

 

Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall deltakere

 

 

Glomfjord

 

Dagskurs HMS/HMS-kurs for ledere

 

Målgruppe: Kurset tilfredsstiller krav til HMS-opplæring for ledere, Arbeidsmiljøloven § 3-5. Kurset er også åpenr for de som har behov for oppfriskning av lover, forskrifter og krav knyttet til HMS (verneombud, medlemmer av AMU og andre.

 

Målsetting: Kursets er et oversiktskurs som har som målsetting å gi deltakerne grunnleggende kunnskap i hvordan det skal arbeides med HMS i egen virksomhet, og vil ha en praktisk tilnærming til HMS-arbeidet.

 

Innhold: I løpet av kurset vil vi blant annet komme inn på følgende temaer:

 • Arbeidsmiljøloven og forskrifter - sentrale krav
 • Aktører i HMS-arbeidet: oppgaver, ansvar og plikter
 • Systematisk HMS-arbeid
 • Ulykkesforebyggende arbeid. Kartlegging og risikovurdering..
 • HMS-arbeid i praksis

 

Tid: 

         Lunsj i Meløy BedriftsServices kantine kl 12.00

 

Kursavgift: kr 2.500,- Kursavgiften inkluderer lunsj, kaffe/te og frukt, samt kursmateriell og kursbevis

 

Kurssted: Hemis as, Ørnesveien 2, Glomfjord

 

Påmelding: For påmeldig ta kontakt per e-post line.bang@hemis.no eller per post til Hemis as, postboks 211, 8161 Glomfjord innen 03. februar 2017

Påmeldingen er bindende. Avbestillinger etter påmeldingsfristens utløp refunderes ikke.

 

Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall deltakere

 

 

  
 
 
 
 

Administrasjon

Postboks 41, Stormyra 
Stormyrveien 8
8088 Bodø

Telefon: 755 06 670
Epost: hms@hemis.no

Org. nr 981 414 381

Avd Alta

Postboks 190
Altaveien 95/97
9502 Alta

Telefon: 784 55 950
Epost: alta@hemis.no

Krisetelefon: 480 00 846

Avd Bodø

Postboks 41, Stormyra
Stormyrveien 8
8088 Bodø

Telefon: 755 06 670
Epost: bodo@hemis.no

Krisetelefon: 408 45 142

Avd Tromsø


Strandveien 106
9006 Tromsø

Telefon: 776 91 070
Epost: tromso@hemis.no

Krisetelefon: 473 25 128

Avd Vadsø

Postboks 295

9800 Vadsø

Telefon: 784 55 950
Epost: alta@hemis.no

Krisetelefon: 480 00 846

Avd Vesterålen


Kjøpmannsgata 10
8400 Sortland

Telefon: 940 85 778
Epost: 

Krisetelefon: