Kurskatalog høst Tromsø

July 3, 2017, 10:58 am

Kurskatalogen for høsten i Tromsø, 2017

For nærmere info om pris m.m., ta kontakt på post@hemis.no

 Førstehjelpskurs med fokus på bruk av hjertestarter, 17.august
Kurset er bygd opp i 2 deler, der den første delen tar for seg grunnleggende HLR, mens del 2 er rettet mot bruk av hjertestarter

 Kurs i stresshåndtering, 28.august
Teoretisk innføring i kroppslige reaksjoner på stress, hvordan gjenkjenne signaler og håndtere stress, slik at det ikke gir helseplager.

 Grunnkurs i HMS, 26-28. september + 11. oktober (4 dager)
Grunnopplæring i HMS for leder, verneombud, tillitsvalgte, deltagere av Amu og andre interesserte

 HMS lederkurs, 10. oktober
Nødvendig HMS-opplæring for ledere med personalansvar på alle nivåer

 Kurs om vold og trusler i arbeidslivet, 17. oktober (NY!)
1. januar 2017 kom det endringer i HMS-lovverket som innebærer at leder skal kartlegge forhold ved arbeidsplassen som kan medføre at arbeidstaker blir utsatt for vold eller trusler om vold. På dette kurset gis det innføring i kartleggingsarbeidet og kunnskap om tiltak og gjennomføring av disse.

 Førstehjelpskurs med fokus på hjertestarter, 20. oktober
Kurset er bygd opp i 2 deler, der den første delen tar for seg grunnleggende HLR, mens del 2 er rettet mot bruk av hjertestarter

 Fagdag i drift av arbeidsmiljøutvalg (AMU), 2. november
Innføring, etablering og drift av AMU. Hvordan kan bedriften bruke AMU som aktiv medspiller i HMS-arbeidet.

 Innføringskurs i AKAN, 16. november
Kurset retter seg mot de som har spesielt ansvar for AKAN-arbeid og rusmiddelpolitikk i egen virksomhet. Fokus på etablering og videreutvikling av AKAN i egen virksomhet.

Påmelding sendes til post@hemis.no
Alle kursene har av praktiske årsaker begrensede antall plasser, så da gjelder «førstemann til mølla-prinsippet»