Hemis Alta

I Alta er vi 8 ansatte og har tilknytta oss en lege og terapeut på kontrakt i tillegg. Vi har 130 kunder, med totalt ca. 5000 ansatte,  fordelt på hele fylket.

Hemis AS avd Alta har en stabil kundemasse og vi som organisasjon har lang erfaring som bedriftshelsetjeneste i landsdelen. 

Vi har våre kontorlokaler i Bossekop og som et lett tilgjengelig for parkering for kunden, ingen parkeringsavgift. Vi har også kontor i Lakselv som er bemannet av våre rådgivere som er på oppdrag i distriktet fra tid til annen. Kundene våre er spredt i hele Finnmark fylke samt deler av Troms. Storparten av våre kunder er i Vest Finnmark. Vår kundeportefølje er fra store kommuner til de små private bedriftene og innenfor de fleste bransjene.