Kartlegging av arbeidsmiljø

Hemis kan gjøre kartlegging av inneklima hos bedrifter som opplever å ha dårlig inneklima av ulike årsaker.

Et godt inneklima er viktig for å kunne prestere i løpet av en lang arbeidsdag.