Hemis Tromsø

I Tromsø er vi 11 ansatte. Vi arbeider med friskfokus, og vårt mål er at arbeid skal bidra til livskvalitet og god helse.

Vi har et stort og bredt utvalg av store og små offentlige og private virksomheter som kunder fordelt i Tromsø og i Troms fylke. 

Vi fokuserer på høy faglig kompetanse, tilgjengelighet, personlig relasjon og engasjement. Vi legger stor vekt på at det skal være enkelt å være kunde hos oss. Noe som skal gjenspeiles i enkle kontraktformer og rask respons. Hver bedrift får et skreddersydd tilbud tilpasset sitt aktuelle behov. Vi tilbyr tradisjonell bedriftshelsetjeneste, men har også gjort et bevisst valg ved å styrke vårt tilbud vedrørende psykososial problematikk og organisasjonsutvikling.

Det er ingen ventetid hos vår psykolog eller konfliktløser/organisasjonskonsulent ved akutte/kritiske hendelser eller arbeidsmiljøkonflikter, og ansatte tilbys hjelp før problemene vokser til det uhåndterbare. Vi har et godt verktøy for arbeidsmiljøundersøkelser, Sunn sirkel, og lang erfaring med oppfølging i etterkant.