Omstilling- og endringsprosesser

Vi har lang erfaring i ulike omstillings- og endringsprosesser i private og offentlige bedrifter, og kan derfor være aktive og nyttige bidragsytere/rådgivere i slike prosesser. Vi yter bistand både før, under og etter en omstillingsprosess.

18.09.201709:36 Rasmus Larsen

At endrings- og omstillingsprosesser er krevende for mennesker i organisasjonen er udiskutabelt. Både forskning og praksis viser at slike prosesser påvirker menneskene på godt og vondt. 

Blant annet bærer slike prosesser med seg kimen av manglende kontroll og følelse av uforutsigbarhet. Dette er psykososiale risikofaktorer som er anerkjent som viktige for arbeidsmiljøet. Når endringer varsles, kan det rokke ved medarbeideres følelse av mening, sammenheng, kontroll og forutsigbarhet. 

I endringsprosesser er det derfor viktig at vi anerkjenner medarbeidernes rett til medvirkning og involvering, enten tradisjonelt via Arbeidsmiljøutvalg, tillitsvalgt og verneombud. Det er også noen ganger både mulig og ofte formålstjenlig med bredere grad av medvirkning, eksempelvis ved at de berørte av endringen inviteres til å gi innspill og evaluere endringen, samt muligens også justere kursen om nødvendig. 

Vi i Hemis har lang erfaring med å bistå bedrifter, ledere og medarbeidere i endringsprosesser og ser frem til å høre fra deg om du trenger bistand. Ta gjerne kontakt med en av våre ansatte om du har behov for rådgivning innen endrings- og omstillingarbeid i din bedrift. 

  
 
 
 
 

Administrasjon

Postboks 41, Stormyra 
Stormyrveien 8
8088 Bodø

Telefon: 755 06 670
Epost: hms@hemis.no

Org. nr 981 414 381

Avd Alta

Postboks 190
Altaveien 95/97
9502 Alta

Telefon: 784 55 950
Epost: alta@hemis.no

Krisetelefon: 480 00 846

Avd Bodø

Postboks 41, Stormyra
Stormyrveien 8
8088 Bodø

Telefon: 755 06 670
Epost: bodo@hemis.no

Krisetelefon: 408 45 142

Avd Tromsø


Strandveien 106
9006 Tromsø

Telefon: 776 91 070
Epost: tromso@hemis.no

Krisetelefon: 473 25 128

Avd Vadsø

Postboks 295

9800 Vadsø

Telefon: 784 55 950
Epost: alta@hemis.no

Krisetelefon: 480 00 846

Avd Vesterålen


Kjøpmannsgata 10
8400 Sortland

Telefon: 940 85 778
Epost: 

Krisetelefon: