Ergonomi

Fysioterapeuter hos Hemis gjør ergonomivurderinger for å avdekke arbeidsoperasjoner som kan føre til muskel/skjelettlidelser/skade.

18.09.201709:13 Rasmus Larsen

Samt kommer med forslag om tiltak som kan redusere belastning på kroppen.