Ergonomi

Arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager er den største enkeltårsaken til fravær i arbeidslivet.

Årsakene til arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager er oftest sammensatte. Både fysiske, organisatoriske, psykososiale og individuelle forhold spiller inn. Hemis har fysioterapeuter som gjør ergonomivurderinger for å avdekke arbeidsoperasjoner som kan føre til muskel-, skjelettlidelser og skade og kan komme med forslag om tiltak som kan redusere belastning på kroppen.