Konflikthåndtering i arbeidslivet

Konflikt på arbeidsplassen kan være en kilde til stress og uhelse. Det kan også medføre sykmeldinger. Selv om konflikt i seg selv ikke er grunn til sykmelding, kan ansatte oppleve symptomer som gjør at de ikke fungerer i arbeidshverdagen.
Hemis har lang erfaring med håndtering av konflikter i arbeidslivet og bistår gjerne i prosessen mot løsning.


18.09.201709:34 Rasmus Larsen

Konflikter hører inn under det psykososiale arbeidsmiljøet og berører de mellommennskelige forhold på arbeidsplassen. Overalt der mennesker ferdes, kan konflikter oppstå. 

All konflikt er ikke skadelig. Faktisk er det slik at et visst nivå av konflikter, håndtert på en god måte, både kan være utviklende, lærende og styrke relasjoner mellom medarbeidere. 

Blir konflikten derimot usunn kan den påvirke mange flere enn de direkte involverte i situasjonen, og usunne konflikter er krevende både for arbeidsmiljøet, medarbeiderne og ledere. 

Hemis tilbyr konkret, praktisk og teoretisk bistand som bidrar til å forebygge og løse konflikter. Vi rådgir ledere, verneombud, tilittsvalgte og ansatte som nøytral part. Og ofte leder vi det praktiske arbeidet med konfliktdempning/løsning.

Vi kan også bistå i det forebyggende arbeidet og bidra til å utarbeide maler og prosesser for håndtering.

Rundt sju-åtte prosent har vært involvert i konflikter på norske arbeidsplasser, ifølge SSB. Det kan gå ut over trivsel, samarbeid og helse.

Har du behov for bistand til en pågående konflikt? Ta gjerne kontakt med en av våre HMS-rådgivere for å få hjelp til håndteringen. 

  
 
 
 
 

Administrasjon

Postboks 41, Stormyra 
Stormyrveien 8
8088 Bodø

Telefon: 755 06 670
Epost: hms@hemis.no

Org. nr 981 414 381

Avd Alta

Postboks 190
Altaveien 95/97
9502 Alta

Telefon: 784 55 950
Epost: alta@hemis.no

Krisetelefon: 480 00 846

Avd Bodø

Postboks 41, Stormyra
Stormyrveien 8
8088 Bodø

Telefon: 755 06 670
Epost: bodo@hemis.no

Krisetelefon: 408 45 142

Avd Tromsø


Strandveien 106
9006 Tromsø

Telefon: 776 91 070
Epost: tromso@hemis.no

Krisetelefon: 473 25 128

Avd Vadsø

Postboks 295

9800 Vadsø

Telefon: 784 55 950
Epost: alta@hemis.no

Krisetelefon: 480 00 846

Avd Vesterålen


Kjøpmannsgata 10
8400 Sortland

Telefon: 940 85 778
Epost: 

Krisetelefon: