Konflikthåndtering i arbeidslivet

Konflikt på arbeidsplassen kan være en kilde til stress og uhelse. Det kan også medføre sykmeldinger. Selv om konflikt i seg selv ikke er grunn til sykmelding, kan ansatte oppleve symptomer som gjør at de ikke fungerer i arbeidshverdagen.
Hemis har lang erfaring med håndtering av konflikter i arbeidslivet og bistår gjerne i prosessen mot løsning.


Konflikter hører inn under det psykososiale arbeidsmiljøet og berører de mellommennskelige forhold på arbeidsplassen. Overalt der mennesker ferdes, kan konflikter oppstå. 

All konflikt er ikke skadelig. Faktisk er det slik at et visst nivå av konflikter, håndtert på en god måte, både kan være utviklende, lærende og styrke relasjoner mellom medarbeidere. 

Blir konflikten derimot usunn kan den påvirke mange flere enn de direkte involverte i situasjonen, og usunne konflikter er krevende både for arbeidsmiljøet, medarbeiderne og ledere. 

Hemis tilbyr konkret, praktisk og teoretisk bistand som bidrar til å forebygge og løse konflikter. Vi rådgir ledere, verneombud, tillitsvalgte og ansatte som nøytral part. Og ofte leder vi det praktiske arbeidet med konfliktdempning/løsning.

Vi kan også bistå i det forebyggende arbeidet og bidra til å utarbeide maler og prosesser for håndtering.

Rundt sju-åtte prosent har vært involvert i konflikter på norske arbeidsplasser, ifølge SSB. Det kan gå ut over trivsel, samarbeid og helse.

Har du behov for bistand til en pågående konflikt? Ta gjerne kontakt med en av våre HMS-rådgivere for å få hjelp til håndteringen.