Krise og kriseberedskap

Kriser og stressbelastninger behøver ikke være yrkespåført for å påvirke arbeidstagerens konsentrasjon, kreativitet og arbeidsinnsats

18.09.201709:35 Rasmus Larsen

KAN ANSATTE I DIN BEDRIFT BLI UTSATT FOR:

  • Trussel mot eget og andres liv og helse?
  • Trussel mot økonomisk trygghet, arbeid?
  • Vold; overfall, ran, voldtekt, gisselsituasjon?
  • Ulykke eller katastrofe?
  • Alvorlig skade personlig eller i nær familie? ? Alvorlig sykdom personlig eller i nær familie?
  • Dødsfall av ektefelle, barn, nær venn, nær kollega?
  • Personlig problemer som separasjon, skilsmisse?
  • Sterk belastning over tid? m.m.

 
Mennesker utsatt for alvorlige/sterke psykiske stressbelastninger har behov for særlig omsorg og støtte. Psykiske plager og utbrenthet/utmatting kan bli resultatet om psykisk helse ikke blir tatt tilstrekkelig på alvor.
 
Systematisk individuell krisebehandling utøves av fagpersonale på forskjellige nivåer. Denne behandlingen kan starte i akuttfasen, men i de fleste tilfeller starter den etter at akuttfasen er over. Indikasjonene for systematisk krisebehandling er at man etter at akuttfasen er over har posttraumatiske stress-symptomer med risiko for utvikling av posttraumatisk stresslidelse.
 
HMS-rådgver Arnfinn Gundersen har som en av de første i landet fullført utdannelse som psykotraumatolog. Gundersen vil være den som på vegne av HEMIS går inn i disse sakene og følger opp enkeltpersoner eller grupper.
 
RITS® er den metoden HEMIS benytter for stress- og krisebearbeidelse
RITS® er utviklet av psykiater og psykolog, dr.med. Are Holen i samarbeid med SOSCON. RITS® er et registrert varemerke.
RITS® betyr: Rekonstruksjon og Integrasjon av Traumatisk Stress.
 

  
 
 
 
 

Administrasjon

Postboks 41, Stormyra 
Stormyrveien 8
8088 Bodø

Telefon: 755 06 670
Epost: hms@hemis.no

Org. nr 981 414 381

Avd Bodø

Postboks 41, Stormyra
Stormyrveien 8
8088 Bodø

Telefon: 755 06 670
Epost: bodo@hemis.no

Krisetelefon: 911 35 157 

Avd Tromsø


Strandveien 106
9006 Tromsø

Telefon: 776 91 070
Epost: tromso@hemis.no

Krisetelefon: 916 11 891

Avd Alta

Postboks 190
Altaveien 95/97
9502 Alta

Telefon: 784 55 950
Epost: alta@hemis.no

Krisetelefon: 480 00 846

Avd Vadsø

Postboks 295

9800 Vadsø

Telefon: 784 55 950
Epost: alta@hemis.no

Krisetelefon: 480 00 846