Krise og kriseberedskap

Mennesker er i utgangspunktet godt rustet til å håndtere kriser. Men noen ganger er krisen av en slik art at man kan trenge profesjonell bistand, enten umiddelbart eller i det videre forløp. I Hemis bistår våre fagpersoner både bedrifter og enkeltpersoner i krisehåndtering.

18.09.201709:35 Rasmus Larsen

Slike kriser kan være eksempelvis: 

  • Ulykker/nestenulykker eller katastrofer
  • Dødsfall i nær familie/vennekrets
  • Trussel mot eget og andres liv og helse
  • Alvorlig sykdom
  • Vold: overfall, ran, voldtekt, gisselsituasjon
  • Livsbelatninger som f.eks. samlivsbrudd, økonomiske problemer etc. 

Kriser eller krisesituasjoner forstås som dramatiske og potensielt traumatiserende hendelser som kan true eller svekke viktige funksjoner og verdier hos
enkeltpersoner, familier eller lokalsamfunn. I noen tilfeller er det behov for profesjonell bistand for å forebygge langsiktige negative helsekonsekvenser for den eller de som rammes. 


Systematisk krisehåndtering utøves av fagpersonell på forskjellige nivåer. Bistanden kan starte i akuttfasen, og følges om nødvendig opp i etterkant. Varighet på oppfølging bestemmes av krisens omfang og de berørtes behov.
 
Hemis har ansatte som innehar relevant kompetanse for å bistå ansatte og virksomheter i kriser: psykologer, terapeuter og HMS-rådgivere. 

Forebyggende kan vi også delta i utforming av krisehåndteringsplaner og risikovurdering av kriser. 

Nasjonal veileder for krisehåndtering

Hemis yter bistand som er i tråd med nasjonal veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer, utarbeidet av Helsedirektoratet. Vi anbefaler ansvarlige for krisehåndtering i bedrifter å sette seg inn i denne veilederen.

Ta kontakt med en av våre ansatte for mer informasjon.  
 
 
 
 

Administrasjon

Postboks 41, Stormyra 
Stormyrveien 8
8088 Bodø

Telefon: 755 06 670
Epost: hms@hemis.no

Org. nr 981 414 381

Avd Bodø

Postboks 41, Stormyra
Stormyrveien 8
8088 Bodø

Telefon: 755 06 670
Epost: bodo@hemis.no

Krisetelefon: 408 45 142

Avd Tromsø


Strandveien 106
9006 Tromsø

Telefon: 776 91 070
Epost: tromso@hemis.no

Krisetelefon: 473 25 128

Avd Alta

Postboks 190
Altaveien 95/97
9502 Alta

Telefon: 784 55 950
Epost: alta@hemis.no

Krisetelefon: 480 00 846

Avd Vadsø

Postboks 295

9800 Vadsø

Telefon: 784 55 950
Epost: alta@hemis.no

Krisetelefon: 480 00 846