Utsatt grunnet Covid19, ny dato kommer: Drift av AMU

Har du HMS-arbeid eller deltakelse i AMU som en del av ditt arbeidsområde? Tittel Kursstart Varighet Påmelding Ledig Type / kategoriBy / stedMøtelokale / adresseLegg i kalender

04. november 2020

Hemis bedriftshelsetjeneste inviterer til fagdag i drift av AMU for ledere, verneombud og øvrige som har HMS-arbeid eller deltakelse i AMU som en del av sitt arbeidsområde


Vår erfaring er at der er mange ulike metoder for drift av AMU. Med en fagdag ønsker vi tydeliggjøre hvordan bedriften kan bruke AMU som en aktiv medspiller og positiv aktør i HMS-arbeidet. Hensikten er å bli inspirert til å løfte et godt AMU-arbeid videre samt at vi understreker den praktiske verdien av et vitalt AMU.


Mål for dagen er å gi en innføring i etablering og drift av AMU som en positiv ressurs for bedriften.


Tema for dagen:

  • Bakgrunn for AMU, organisering og hvem som bør sitte i AMU.
  • Hvilken rolle AMU kan spille i bedriften
  • Hvilke ansvarsforhold som gjelder
  • Hvilke saker tar man inn til AMU og hvordan løses disse
  • Hvilken posisjon og makt har AMU
  • Hva kan AMU etterspørre fra øvrige aktører i bedriften samt hva kan AMU drive selv av prosesser.

Det vil også settes av tid til problematisering av aktuelle tema/problemstillinger slik at man kan drøfte disse i plenum samt få svar på disse


Metode: Undervisning og refleksjonsforum med aktiv deltakelse

Praktisk informasjon

Kurset gjennomføres med forbehold om nok påmeldte. Merk; For deltakere som er påmeldt begge kursene 04. November, AMU og Risikovurdering, serveres det lunsj mellom kursene.

Kursplan

Kursstart 04. november 2020 Dag 1 08:30-11:30 (onsdag 04.11) Varighet 3 timer Ansvarlig Hemis avd. Tromsø Pris kr 1,- Bindende påmelding Ja Påmelding 29.10.2020 12:00 Ledig Frist utløpt Type / kategori Andre kurs By / sted Tromsø Møtelokale / adresse Strandveien 106, 2. etasje Legg i kalender