L

 

Har du spørsmål?

Kontakt oss pr

Telefon: 75 50 66 70
Epost: hms@hemis.no


Eller kontakt en av våre
ansatte direkte

 

w

Risikovurdering som metode

Målgruppe for kurset er ansatte (ledere, verneombud, tillitsvalgte og andre) som har risikovurdering og forståelse av risikovurderinger som en del av sin arbeidshverdag og sitt ansvarsområde. Tittel Kursstart Varighet Påmelding Ledig Type / kategoriBy / stedMøtelokale / adresse Tittel Risikovurdering som metode Kursstart 04. November 2020 Varighet 3 timer Påmelding 29.10.2020 12:00 Ledig 10 av 15 ledig Andre kurs Tromsø Strandveien 106, 2. etasje Les mer Meld meg på

04. November 2020
Meld meg på
04.11.202012:15 Ann-Kristin Andreassen

Målsetting:

Der er mange ulike metoder for gjennomføring av risikovurdering. Med en fagdag ønsker vi tydeliggjøre risikovurdering i praksis. Målet vil være å bli kjent med ulike modeller for risikovurdering samt hvordan man tilpasser disse til en praktisk målestokk for den enkelte bedrift.

Tema for dagen i hovedtrekk

  • HMS-regelverket – som ressurs i egen bedrift.
  • Internkontrollforskriften – systematikk i HMS-arbeidet
  • Risikovurdering - kartleggingsarbeid og oppfølging som metode.
  • SWOT-analyse - enkelt analyseverktøy for å kartlegge egen bedrifts styrker og svakheter.

Det settes av tid til problematisering av aktuelle tema/problemstillinger slik at man kan drøfte disse i plenum samt få svar på disse.

Metode: Undervisning og refleksjonsforum med aktiv deltakelse.

Praktiske opplysninger

Kurset gjennomføres med forbehold om nok påmeldte. Merk; For deltakere som er påmeldt begge kursene 04. November, AMU og Risikovurdering, serveres det lunsj mellom kursene.

Kursplan

Kursstart 04. November 2020 Dag 1 12:15-15:15 (Onsdag 04.11) Varighet 3 timer Ansvarlig Hemis avd. Tromsø Pris 1300,- (kunder uten avtale 1500,-) Bindende påmelding Ja Påmelding 29.10.2020 12:00 Ledig 10 av 15 ledig Type / kategori Andre kurs By / sted Tromsø Møtelokale / adresse Strandveien 106, 2. etasje

  
 
 
 
 

Administrasjon

Postboks 41, Stormyra 
Stormyrveien 8
8088 Bodø

Telefon: 755 06 670
Epost: hms@hemis.no

Avd Bodø

Postboks 41, Stormyra
Stormyrveien 8
8088 Bodø

Telefon: 755 06 670
Epost: bodo@hemis.no

Krisetelefon: 408 45142 

Avd Tromsø


Strandveien 106
9006 Tromsø

Telefon: 776 91 070
Epost: tromso@hemis.no

Krisetelefon: 916 11 891

Avd Alta

Postboks 190
Altaveien 95/97
9502 Alta

Telefon: 784 55 950
Epost: alta@hemis.no

Krisetelefon: 480 00 846

Avd Vadsø

Postboks 295
Bergstien 2
9800 Vadsø

Telefon: 784 55 950
Epost: alta@hemis.no

Krisetelefon: 480 00 846