Digitalt HMS oppfriskningskurs

Målgruppe for kurset er ledere med personalansvar på alle nivåer, verneombud, tillitsvalgte, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU) og andre interesserte. Tittel Kursstart Varighet Påmelding Ledig Type / kategoriBy / stedMøtelokale / adresse

02. Desember 2020
02.12.202008:30 Ann-Kristin Andreassen

Målsetting:


Det foreligger krav om at godkjent HMS-opplæring skal være i tråd med tidsrelevant standard, og at HMS-arbeid følgelig skal skje i henhold til de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter. For mange som har eldre kurs av ulike slag (eldre enn 3 år), vil en god del informasjon man da tilegnet seg nå være utdatert.

 Formålet med kurset er å gi deltakerne som har HMS-kurs fra tidligere en innføring i aktuelle endringer i HMS-regelverket siste tre årene.

 Tema for dagen i hovedtrekk

  • HMS-regelverket – Som ressurs i egen bedrift.
  • Systematisk HMS-arbeid - Hva innebærer det.
  • Vold, trusler og trakassering – Innføring og krav i loven, risikovurdering og håndtering.
  • Kap 2A, varsling - innføring og krav i loven. Prosedyrer og håndtering.
  • SWOT-analyse - Enkelt analyseverktøy for å kartlegge egen bedrifts styrker og svakheter.
  • Kommunikasjon, samhandling og konflikthåndtering – Den vanskelige samtalen.

 Det settes av tid til problematisering av aktuelle tema og caser i felles digitalt klasserom og grupperom

Metode: Undervisning og refleksjonsforum med aktiv deltakelse.

Praktiske opplysninger

Kurset gjennomføres med forbehold om nok påmeldte. Digitalt møterom – lenke sendes ut etter påmelding.

Kursplan

Kursstart 02. Desember 2020 Dag 1 08:30-15:00 (Onsdag 02.12) Varighet 6.5 timer Ansvarlig Hemis avd. Tromsø Pris kr 2.500,- Bindende påmelding Ja Påmelding 25.11.2020 12:00 Ledig Frist utløpt Type / kategori HMS kurs By / sted Møtelokale / adresse
, click to open in lightbox

  
 
 
 
 

Administrasjon

Postboks 41, Stormyra 
Stormyrveien 8
8088 Bodø

Telefon: 755 06 670
Epost: hms@hemis.no

Org. nr 981 414 381

Avd Bodø

Postboks 41, Stormyra
Stormyrveien 8
8088 Bodø

Telefon: 755 06 670
Epost: bodo@hemis.no

Krisetelefon: 408 45 142

Avd Tromsø


Strandveien 106
9006 Tromsø

Telefon: 776 91 070
Epost: tromso@hemis.no

Krisetelefon: 916 11 891

Avd Alta

Postboks 190
Altaveien 95/97
9502 Alta

Telefon: 784 55 950
Epost: alta@hemis.no

Krisetelefon: 480 00 846

Avd Vadsø

Postboks 295

9800 Vadsø

Telefon: 784 55 950
Epost: alta@hemis.no

Krisetelefon: 480 00 846