Digital undervisning i nattarbeid og helse

I henhold til Arbeidsmiljøloven § 10-11 (7) skal arbeidstakere som utfører eller skal starte nattarbeid få tilbud om helsekontroll fra sin arbeidsgiver. Dette dreier seg om arbeid som foregår mellom kl.21.00 og kl. 06.00, og der nattarbeidet utgjør en vesentlig del av arbeidstidsordningen (over 50 prosent). Helsekontrollen er frivillig og den ansatte står fri til å takke nei. Tilbudet skal gjentas hvert 2. år. Tittel Kursstart Varighet Påmelding Ledig Type / kategoriBy / stedMøtelokale / adresseLegg i kalender

19. november 2020

Hensikten med helsekontrollen er å sikre at helsefarene knyttet til nattarbeid begrenses mest mulig, og at informasjon om helseeffektene gjøres tilgjengelig for den ansatte. Kunnskapsformidling og økt bevissthet rundt eventuelle helseplager som kan settes i sammenheng med arbeidstidsordningen, er det viktigste elementet i en slik helsekontroll.

Helsekontrollen gjennomføres derfor i første omgang som digital undervisning.

Etter undervisningen vil den ansatte få tilbud om individuell time hos bedriftshelsetjenesten dersom den ansatte har behov for det, eller kjenner at man har plager eller problemstillinger som relateres til arbeidstidsordningen.

Følgende tema blir gjennomgått:


 Natt-/skiftarbeid – lovverk, definisjoner
 Søvn-/døgnrytme - kroppens biologiske klokke.
 Sykdomsrisiko og helsemessige konsekvenser av nattarbeid
 Sikkerhet, ulykker og avvik
 Hvordan bør natt-/skiftarbeid tilrettelegges?
 Hva bør den som jobber natt ta hensyn til?

Praktisk informasjon

Kurset gjennomføres med forbehold om nok påmeldte. Digitalt møterom – lenke sendes ut etter påmelding.

Kursplan

Kursstart 19. november 2020 Dag 1 17:00-19:00 (torsdag 19.11) Varighet 2 timer Instruktør Ann Rita Isaksen, Hemis AS Ansvarlig Hemis avd. Tromsø Pris kr 750,- Bindende påmelding Ja Påmelding 16.11.2020 12:00 Ledig Frist utløpt Type / kategori Andre kurs By / sted Tromsø Møtelokale / adresse Legg i kalender