Digital undervisning i nattarbeid og helse

I henhold til Arbeidsmiljøloven § 10-11 (7) skal arbeidstakere som utfører eller skal starte nattarbeid få tilbud om helsekontroll fra sin arbeidsgiver. Dette dreier seg om arbeid som foregår mellom kl.21.00 og kl. 06.00, og der nattarbeidet utgjør en vesentlig del av arbeidstidsordningen (over 50 prosent). Helsekontrollen er frivillig og den ansatte står fri til å takke nei. Tilbudet skal gjentas hvert 2. år. Tittel Kursstart Varighet Påmelding Ledig Type / kategoriBy / stedMøtelokale / adresse

19. November 2020
19.11.202017:00 Ann-Kristin Andreassen

Hensikten med helsekontrollen er å sikre at helsefarene knyttet til nattarbeid begrenses mest mulig, og at informasjon om helseeffektene gjøres tilgjengelig for den ansatte. Kunnskapsformidling og økt bevissthet rundt eventuelle helseplager som kan settes i sammenheng med arbeidstidsordningen, er det viktigste elementet i en slik helsekontroll.

Helsekontrollen gjennomføres derfor i første omgang som digital undervisning.

Etter undervisningen vil den ansatte få tilbud om individuell time hos bedriftshelsetjenesten dersom den ansatte har behov for det, eller kjenner at man har plager eller problemstillinger som relateres til arbeidstidsordningen.

Følgende tema blir gjennomgått:


 Natt-/skiftarbeid – lovverk, definisjoner
 Søvn-/døgnrytme - kroppens biologiske klokke.
 Sykdomsrisiko og helsemessige konsekvenser av nattarbeid
 Sikkerhet, ulykker og avvik
 Hvordan bør natt-/skiftarbeid tilrettelegges?
 Hva bør den som jobber natt ta hensyn til?

Praktiske opplysninger

Kurset gjennomføres med forbehold om nok påmeldte. Digitalt møterom – lenke sendes ut etter påmelding.

Kursplan

Kursstart 19. November 2020 Dag 1 17:00-19:00 (Torsdag 19.11) Varighet 2 timer Instruktør Ann Rita Isaksen, Hemis AS Ansvarlig Hemis avd. Tromsø Pris kr 750,- Bindende påmelding Ja Påmelding 16.11.2020 12:00 Ledig Frist utløpt Type / kategori Andre kurs By / sted Tromsø Møtelokale / adresse
, click to open in lightbox

  
 
 
 
 

Administrasjon

Postboks 41, Stormyra 
Stormyrveien 8
8088 Bodø

Telefon: 755 06 670
Epost: hms@hemis.no

Org. nr 981 414 381

Avd Bodø

Postboks 41, Stormyra
Stormyrveien 8
8088 Bodø

Telefon: 755 06 670
Epost: bodo@hemis.no

Krisetelefon: 408 45 142

Avd Tromsø


Strandveien 106
9006 Tromsø

Telefon: 776 91 070
Epost: tromso@hemis.no

Krisetelefon: 916 11 891

Avd Alta

Postboks 190
Altaveien 95/97
9502 Alta

Telefon: 784 55 950
Epost: alta@hemis.no

Krisetelefon: 480 00 846

Avd Vadsø

Postboks 295

9800 Vadsø

Telefon: 784 55 950
Epost: alta@hemis.no

Krisetelefon: 480 00 846