Utsatt inntil videre grunnet nasjonale smitteverntiltak! HMS Grunnkurs

Målgruppe for kurset er ledere med personalansvar på alle nivåer, verneombud, tillitsvalgte, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU) og andre interesserte. Tittel Kursstart Varighet Påmelding Ledig Type / kategoriBy / stedMøtelokale / adresseLegg i kalender

26. januar 2021

Målsetting:

Formålet med kurset er å gi deltakerne en grunnleggende innføring i hvordan man i praksis kan arbeide for å utvikle et godt arbeidsmiljø på egen arbeidsplass. Kurset tilfredsstiller Arbeidsmiljølovens krav til nødvendig grunnopplæring.


Tema for dagene i hovedtrekk

  • HMS-regelverket – Som ressurs i egen bedrift
  • Systematisk HMS-arbeid
  • Risikovurdering, kartleggingsarbeid og oppfølging
  • SWOT-analyse, enkelt analyseverktøy for å kartlegge egen bedrifts styrker og svakheter.
  • Sykefraværsoppfølging
  • Ergonomi og belastningslidelser
  • Kommunikasjon, samhandling og konflikthåndtering – er du rustet for jobben?

Det settes av tid til problematisering av aktuelle tema/problemstillinger slik at man kan drøfte disse i plenum samt få svar på disse.

Vær oppmerksom på at det mellom dag 3 og 4 må settes av tid på arbeidsplassen til gjennomføring av en hjemmeoppgave.


Metode: Undervisning og refleksjonsforum med aktiv deltakelse.

Praktisk informasjon

Kurset gjennomføres med forbehold om nok påmeldte og med hensyn til gjeldende smitterverntiltak.

Kursplan

Kursstart 26. januar 2021 Dag 1 08:30-15:30 (tirsdag 26.01) Dag 2 08:30-15:30 (onsdag 27.01) Dag 3 08:30-15:30 (torsdag 28.01) Dag 4 08:30-15:30 (onsdag 10.02) Varighet 4 dager Ansvarlig Hemis avd. Tromsø Pris kr 6.900,- Bindende påmelding Ja Påmelding 19.01.2021 12:00 Ledig Frist utløpt Type / kategori HMS kurs By / sted Tromsø Møtelokale / adresse Strandveien 106, 2. etasje Legg i kalender