HMS oppfriskningskurs

Hemis Tromsø inviterer til HMS oppfriskningskurs. Målgruppe for kurset er ledere med personalansvar på alle nivåer, verneombud, tillitsvalgte, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU) og andre interesserte. Tittel Kursstart Varighet Påmelding Ledig Type / kategoriBy / stedMøtelokale / adresseLegg i kalender

19. oktober 2021

Det foreligger krav om at godkjent HMS-opplæring skal være i tråd med tidsrelevant standard, og at HMS-arbeid følgelig skal skje i henhold til de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter. For mange som har eldre kurs av ulike slag (eldre enn 3 år), vil en god del informasjon man da tilegnet seg nå være utdatert.

Formålet med kurset er å gi deltakerne som har HMS-kurs fra tidligere en innføring aktuelle endringer i HMS-regelverket siste tre årene.

Tema for dagen i hovedtrekk

  • Kort om HMS-regelverket – Som ressurs i egen bedrift.
  • Systematisk HMS-arbeid – Hva innebærer det.
  • Vold, trusler og trakassering – Innføring og krav i loven, risikovurdering og håndtering.
  • Kap 2A, varsling - Innføring og krav i loven. Prosedyrer og håndtering.
  • Risikovurdering som metode
  • Kommunikasjon, samhandling og konflikthåndtering

Metode

Undervisning og refleksjonsforum med aktiv deltakelse.

For mer informasjon, ta kontakt med vårt kontor på tromso@hemis.no eller 776 91 070.

Praktisk informasjon

Dagkurs. Oppmøte på Hemis avdeling Tromsø, Strandvegen 106. Kurset avholdes med forbehold om nok påmeldte.

Kursplan

Kursstart 19. oktober 2021 Dag 1 08:30-15:00 (tirsdag 19.10) Varighet 6.5 timer Ansvarlig Hemis avd. Tromsø Pris kr 2.600,- Bindende påmelding Ja Påmelding 13.10.2021 12:00 Ledig Frist utløpt Type / kategori HMS kurs By / sted Tromsø Møtelokale / adresse Strandveien 106, 2. etasje Legg i kalender