HMS Grunnkurs

Målgruppe for kurset er ledere med personalansvar på alle nivåer, verneombud, tillitsvalgte, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU) og andre interesserte. Tittel Kursstart Varighet Påmelding Ledig Type / kategoriBy / stedMøtelokale / adresseLegg i kalender

13. september 2022

Målsetning:

Formålet med kurset er å gi deltakerne en grunnleggende innføring i hvordan man i praksis kan arbeide for å utvikle et godt arbeidsmiljø på egen arbeidsplass. Kurset tilfredsstiller Arbeidsmiljølovens krav til nødvendig grunnopplæring.


Tema for dagene i hovedtrekk

  • HMS-regelverket – som ressurs i egen bedrift
  • Systematisk HMS-arbeid
  • Risikovurdering, kartleggingsarbeid og oppfølging
  • Sykefraværsoppfølging
  • Ergonomi og belastningslidelser
  • Kommunikasjon, samhandling og konflikthåndtering – er du rustet for jobben?

Det settes av tid til problematisering av aktuelle tema/problemstillinger slik at man kan drøfte disse i plenum samt få svar på disse.

Vær oppmerksom på at det mellom del I og del II på kurset, må settes av tid på arbeidsplassen til gjennomføring av en hjemmeoppgave.

Ordinær kurspris kr. 7990,-. Tilknytningskunder får rabatt og betaler kr. 7500,- for kurset.

Kursplan

Kursstart 13. september 2022 Dag 1 08:30-15:30 (tirsdag 13.09) Dag 2 08:30-15:30 (onsdag 14.09) Dag 3 08:30-15:30 (torsdag 15.09) Dag 4 08:30-15:30 (tirsdag 27.09) Dag 5 08:30-15:30 (onsdag 28.09) Varighet 5 dager Ansvarlig Hemis avd Alta Priser Standard kr 7.990,- Bindende påmelding Ja Påmelding 30.08.2022 16:30 Ledig Frist utløpt Type / kategori HMS kurs By / sted Alta Møtelokale / adresse Bossekop Næringspark, Altaveien 95/97 Legg i kalender