HMS Grunnkurs

Målgruppe for kurset er ledere med personalansvar på alle nivåer, verneombud, tillitsvalgte, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU) og andre interesserte. Tittel Kursstart Varighet Påmelding Ledig Type / kategoriBy / stedMøtelokale / adresseLegg i kalender Tittel HMS Grunnkurs Kursstart 11. oktober 2022 Varighet 4 dager Påmelding 27.09.2022 15:30 Ledig 25 av 25 ledig HMS kurs Vadsø Les mer Meld meg på

11. oktober 2022 (Frist: 27.09)
Meld meg på

Målsetting:

Formålet med kurset er å gi deltakerne en grunnleggende innføring i hvordan man i praksis kan arbeide for å utvikle et godt arbeidsmiljø på egen arbeidsplass. Kurset tilfredsstiller Arbeidsmiljølovens krav til nødvendig grunnopplæring.


Tema for dagene i hovedtrekk

  • HMS-regelverket – som ressurs i egen bedrift
  • Systematisk HMS-arbeid
  • Risikovurdering, kartleggingsarbeid og oppfølging
  • SWOT-analyse, enkelt analyseverktøy for å kartlegge egen bedrifts styrker og svakheter.
  • Sykefraværsoppfølging
  • Ergonomi og belastningslidelser
  • Kommunikasjon, samhandling og konflikthåndtering – er du rustet for jobben?

Det settes av tid til problematisering av aktuelle tema/problemstillinger slik at man kan drøfte disse i plenum samt få svar på disse.

Metode: 3 dager med fysisk oppmøte og 1 dag med digitalt kurs/e-læringsmoduler.

Ordinær kurspris kr. 7990,-. Tilknytningskunder får rabatt og betaler kr. 7500,- for kurset.

Praktisk informasjon

Kurset gjennomføres med forbehold om nok påmeldte.

Kursplan

Kursstart 11. oktober 2022 Dag 1 08:30-15:30 (tirsdag 11.10) Dag 2 08:30-15:30 (onsdag 12.10) Dag 3 08:30-15:30 (torsdag 13.10) Dag 4 09:00-14:00 (tirsdag 25.10) Varighet 4 dager Ansvarlig Hemis avd Alta Pris kr 7.990,- Bindende påmelding Ja Påmelding 27.09.2022 15:30 Ledig 25 av 25 ledig Type / kategori HMS kurs By / sted Vadsø Møtelokale / adresse Legg i kalender