Oppfølgningskurs i HMS for ledere

Hemis Alta inviterer til HMS oppfølgingskurs for ledere. Målgruppe for kurset er ledere med personalansvar på alle nivåer. Kurset kan også passe for verneombud, tillitsvalgte, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU) og andre interesserte. Tittel Kursstart Varighet Påmelding Ledig Type / kategoriBy / stedMøtelokale / adresseLegg i kalender

26. oktober 2022

Det foreligger krav om at godkjent HMS-opplæring skal være i tråd med tidsrelevant standard, og at HMS-arbeid følgelig skal skje i henhold til de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter.  

Formålet med kurset er å gi ledere som har HMS-opplæring fra tidligere, en oppfriskning i aktuelle endringer i HMS-regelverket, samt bygge videre på aktuelle temaer innenfor HMS.

Tema for dagen i hovedtrekk

  • Kort om HMS-regelverket – Som ressurs i egen bedrift.
  • Systematisk HMS-arbeid – Hva innebærer det.
  • Vold, trusler og trakassering – Innføring og krav i loven, risikovurdering og håndtering.
  • Kap 2A, varsling - Innføring og krav i loven. Prosedyrer og håndtering.
  • Risikovurdering som metode
  • Kommunikasjon, samhandling og konflikthåndtering

Metode

Undervisning og refleksjonsforum med aktiv deltakelse.

For mer informasjon, ta kontakt med vårt kontor på alta@hemis.no eller 78 45 59 50.

Kursplan

Kursstart 26. oktober 2022 Dag 1 08:30-15:30 (onsdag 26.10) Varighet 7 timer Ansvarlig Hemis avd Alta Pris kr 2.600,- Bindende påmelding Ja Påmelding 12.10.2022 15:30 Ledig Frist utløpt Type / kategori HMS kurs By / sted Alta Møtelokale / adresse Bossekop Næringspark, Altaveien 95/97 Legg i kalender