Digitalt HMS Grunnkurs

Målgruppe for kurset er ledere med personalansvar på alle nivåer, verneombud, tillitsvalgte, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU) og andre interesserte. Tittel Kursstart Varighet Påmelding Ledig Type / kategoriBy / stedMøtelokale / adresseLegg i kalender

18. oktober 2022

Målsetting:

Formålet med kurset er å gi deltakerne en grunnleggende innføring i hvordan man i praksis kan arbeide for å utvikle et godt arbeidsmiljø på egen arbeidsplass. Kurset tilfredsstiller Arbeidsmiljølovens krav til nødvendig grunnopplæring.


Tema for dagene i hovedtrekk

  • HMS-regelverket – som ressurs i egen bedrift
  • Systematisk HMS-arbeid
  • Risikovurdering, kartleggingsarbeid og oppfølging
  • SWOT-analyse, enkelt analyseverktøy for å kartlegge egen bedrifts styrker og svakheter.
  • Sykefraværsoppfølging
  • Ergonomi og belastningslidelser
  • Kommunikasjon, samhandling og konflikthåndtering – er du rustet for jobben?

Det settes av tid til problematisering av aktuelle tema/problemstillinger slik at man kan drøfte disse i plenum samt få svar på disse.

Vær oppmerksom på følgende:

  • E-læringsmoduler gjøres tilgjengelig og må være gjennomgått før kurs.
  • Mellom dag 3 og 4 må det settes av tid på arbeidsplassen til gjennomføring av en hjemmeoppgave.


Metode: Digitalt kurs med mulighet for to-veis kommunikasjon og e-læringsmoduler.

Praktisk informasjon

Kurset gjennomføres med forbehold om nok påmeldte.

Kursplan

Kursstart 18. oktober 2022 Dag 1 09:00-14:00 (tirsdag 18.10) Dag 2 09:00-14:00 (onsdag 19.10) Dag 3 09:00-14:00 (torsdag 20.10) Dag 4 09:00-14:00 (tirsdag 01.11) Varighet 4 dager Ansvarlig Hemis AS Priser Standard kr 4.750,- Bindende påmelding Ja Påmelding 11.10.2022 12:00 Ledig Frist utløpt Type / kategori HMS kurs By / sted Alle avdelinger Møtelokale / adresse Legg i kalender