HMS Grunnkurs

Målgruppe for kurset er ledere med personalansvar på alle nivåer, verneombud, tillitsvalgte, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU) og andre interesserte. Tittel Kursstart Varighet Påmelding Ledig Type / kategoriBy / stedMøtelokale / adresseLegg i kalender

09. mai 2023

Målsetning:

Formålet med kurset er å gi deltakerne en grunnleggende innføring i hvordan man i praksis kan arbeide for å utvikle et godt arbeidsmiljø på egen arbeidsplass. Kurset tilfredsstiller Arbeidsmiljølovens krav til nødvendig grunnopplæring.


Tema for dagene i hovedtrekk

  • HMS-regelverket – som ressurs i egen bedrift
  • Systematisk HMS-arbeid
  • Risikovurdering, kartleggingsarbeid og oppfølging
  • Sykefraværsoppfølging
  • Ergonomi og belastningslidelser
  • Kommunikasjon, samhandling og konflikthåndtering – er du rustet for jobben?

Det settes av tid til problematisering av aktuelle tema/problemstillinger slik at man kan drøfte disse i plenum samt få svar på disse.

Vær oppmerksom på at det mellom del I og del II på kurset, må settes av tid på arbeidsplassen til gjennomføring av en hjemmeoppgave.

Kursplan

Kursstart 09. mai 2023 Dag 1 09:00-15:30 (tirsdag 09.05) Dag 2 09:00-15:30 (onsdag 10.05) Dag 3 09:00-15:30 (mandag 22.05) Dag 4 09:00-15:30 (tirsdag 23.05) Varighet 4 dager Ansvarlig Hemis avd Vesterålen Pris kr 7.990,- Bindende påmelding Ja Påmelding 03.05.2023 12:00 Ledig Frist utløpt Type / kategori HMS kurs By / sted Sortland Møtelokale / adresse Kjøpmannsgata 10, 2 etasje Legg i kalender