L

 

Har du spørsmål?

Kontakt oss pr

Telefon: 75 50 66 70
Epost: hms@hemis.no


Eller kontakt en av våre
ansatte direkte

 

w

«Vold, trusler og trakassering» i arbeidslivet

I «Forskrift om utførelse av arbeid» er det fra 1. januar 2017 tilkommet en del endringer. Disse (kap. 23A) endringene innebærer at arbeidsgiver skal kartlegge forhold ved arbeidsplassen som kan medføre at arbeidstaker blir utsatt for vold og trussel om vold. Tittel Kursstart Varighet Påmelding Ledig Type / kategoriBy / stedMøtelokale / adresse Tittel «Vold, trusler og trakassering» i arbeidslivet Kursstart 05.06.2018 12:00 Varighet 3 timer Påmelding 29.05.2018 12:00 Ledig Frist utløpt Andre kurs Harstad UIT, Campus Harstad, Klasserom 2 Les mer

05.06.2018 12:00
05.06.201812:00 Annette Kåsa

Mål for dagen er å gi innføring kartleggingsarbeid, samt gi kunnskap om tiltak og implementering av disse.

Det vil settes av tid til drøfting av aktuelle tema/problemstillinger, med påfølgende plenumsdiskusjon

Tema for dagen

  • Definere vold, trusler og trakassering
  • Hvordan kartlegger man risiko for vold, trusler og trakassering i bedrift
  • Forebyggende tiltak
  • Etablering av rutiner for håndtering av vold, trusler og trakassering.
  • Registrering av hendelser
  • Oppfølging etter hendelser

Metode: Undervisning og refleksjonsforum med aktiv deltakelse

Kursplan

Kursstart 05.06.2018 12:00 Varighet 3 timer

Tirsdag 05.06: 12:00 - 15:00

Ansvarlig Hemis avd. Tromsø Pris 1.500 ,-(kunder uten avtale 2000,-) Bindende påmelding Ja Påmelding 29.05.2018 12:00 Ledig Frist utløpt Type / kategori Andre kurs By / sted Harstad Møtelokale / adresse UIT, Campus Harstad, Klasserom 2

  
 
 
 
 

Administrasjon

Postboks 41, Stormyra 
Stormyrveien 8
8088 Bodø

Telefon: 755 06 670
Epost: hms@hemis.no

Avd Bodø

Postboks 41, Stormyra
Stormyrveien 8
8088 Bodø

Telefon: 755 06 670
Epost: bodo@hemis.no

Krisetelefon: 408 45 142  

Avd Tromsø


Strandveien 106
9006 Tromsø

Telefon: 776 91 070
Epost: tromso@hemis.no

Krisetelefon: 916 11 891

Avd Alta

Postboks 190
Altaveien 95/97
9502 Alta

Telefon: 784 55 950
Epost: alta@hemis.no

Krisetelefon: 480 00 846

Avd Vadsø

Postboks 295
Henry Karlsensplass 1

9811 Vadsø

Telefon: 473 14 433/902 61 903
Epost: hms@hemis.no

Krisetelefon: 408 45 142