«Vold, trusler og trakassering» i arbeidslivet

I «Forskrift om utførelse av arbeid» er det fra 1. januar 2017 tilkommet en del endringer. Disse (kap. 23A) endringene innebærer at arbeidsgiver skal kartlegge forhold ved arbeidsplassen som kan medføre at arbeidstaker blir utsatt for vold og trussel om vold. Tittel Kursstart Varighet Påmelding Ledig Type / kategoriBy / stedMøtelokale / adresseLegg i kalender

05. juni 2018

Mål for dagen er å gi innføring kartleggingsarbeid, samt gi kunnskap om tiltak og implementering av disse.

Det vil settes av tid til drøfting av aktuelle tema/problemstillinger, med påfølgende plenumsdiskusjon

Tema for dagen

  • Definere vold, trusler og trakassering
  • Hvordan kartlegger man risiko for vold, trusler og trakassering i bedrift
  • Forebyggende tiltak
  • Etablering av rutiner for håndtering av vold, trusler og trakassering.
  • Registrering av hendelser
  • Oppfølging etter hendelser

Metode: Undervisning og refleksjonsforum med aktiv deltakelse

Kursplan

Kursstart 05. juni 2018 Dag 1 12:00-15:00 (tirsdag 05.06) Varighet 3 timer Ansvarlig Hemis avd. Tromsø Pris kr 1,- Bindende påmelding Ja Påmelding 29.05.2018 12:00 Ledig Frist utløpt Type / kategori Andre kurs By / sted Harstad Møtelokale / adresse UIT, Campus Harstad, Klasserom 2 Legg i kalender