L

 

Har du spørsmål?

Kontakt oss pr

Telefon: 75 50 66 70
Epost: hms@hemis.no


Eller kontakt en av våre
ansatte direkte

 

w

Undervisning nattarbeid

I henhold til Arbeidsmiljøloven § 10-11 (7) skal arbeidstakere som utfører eller skal starte nattarbeid få tilbud om helsekontroll fra sin arbeidsgiver. Dette dreier seg arbeid som foregår mellom kl.21.00 og kl. 06.00, og der nattarbeidet utgjør en vesentlig del av arbeidstidsordningen (over 50 prosent). Helsekontrollen er frivillig og den ansatte står fri til å takke nei. Tilbudet skal gjentas hvert 2. år. Tittel Kursstart Varighet Påmelding Ledig Type / kategoriBy / stedMøtelokale / adresse Tittel Undervisning nattarbeid Kursstart 08.11.2018 14:00 Varighet 2 timer Påmelding 26.10.2018 12:00 Ledig Frist utløpt Andre kurs Tromsø Strandveien 106, 2. etasje Les mer

08.11.2018 14:00
08.11.201814:00 Annette Kåsa

Hensikten med helsekontrollen er å sikre at helsefarene knyttet til nattarbeid begrenses mest mulig, og at informasjon om helseeffektene gjøres tilgjengelig for den ansatte. Kunnskapsformidling og økt bevissthet rundt eventuelle helseplager som kan settes i sammenheng med arbeidstidsordningen, er det viktigste elementet i en slik helsekontroll. Helsekontrollen gjennomføres derfor i første omgang som undervisning. Etter undervisningen vil den ansatte få tilbud om individuell time hos bedriftshelsetjenesten dersom han har behov for det, eller kjenner at han har plager eller problemstillinger som relateres til arbeidstidsordningen


Undervisningen arrangeres som en fellesundervisning der våre kunder står fri til å melde på ansatte som har takket ja til å delta.

Følgende tema blir gjennomgått:

  • Natt-/skiftarbeid – lovverk, definisjoner
  • Søvn-/døgnrytme - kroppens biologiske klokke.
  • Sykdomsrisiko og helsemessige konsekvenser av nattarbeid
  • Sikkerhet, ulykker og avvik
  • Hvordan bør natt-/skiftarbeid tilrettelegges?
  • Hva bør den som jobber natt ta hensyn til?

Praktiske opplysninger

For kunder med avtale: Opplys i kommentarfeltet om bedriften ønsker at deltagelse skal tas av forhåndsbetalte timer eller faktureres utenom.

Kursplan

Kursstart 08.11.2018 14:00 Varighet 2 timer

Torsdag 08.11: 14:00 - 16:00

Instruktør Ann Rita Isaksen, Hemis AS Ansvarlig Hemis avd. Tromsø Pris 750,- (Evt trekk fra forhåndsbetalte timer) Bindende påmelding Ja Påmelding 26.10.2018 12:00 Ledig Frist utløpt Type / kategori Andre kurs By / sted Tromsø Møtelokale / adresse Strandveien 106, 2. etasje

  
 
 
 
 

Administrasjon

Postboks 41, Stormyra 
Stormyrveien 8
8088 Bodø

Telefon: 755 06 670
Epost: hms@hemis.no

Avd Bodø

Postboks 41, Stormyra
Stormyrveien 8
8088 Bodø

Telefon: 755 06 670
Epost: bodo@hemis.no

Krisetelefon: 408 45 142  

Avd Tromsø


Strandveien 106
9006 Tromsø

Telefon: 776 91 070
Epost: tromso@hemis.no

Krisetelefon: 916 11 891

Avd Alta

Postboks 190
Altaveien 95/97
9502 Alta

Telefon: 784 55 950
Epost: alta@hemis.no

Krisetelefon: 480 00 846

Avd Vadsø

Postboks 295
Henry Karlsensplass 1

9811 Vadsø

Telefon: 473 14 433/902 61 903
Epost: hms@hemis.no

Krisetelefon: 408 45 142