Undervisning nattarbeid

I henhold til Arbeidsmiljøloven § 10-11 (7) skal arbeidstakere som utfører eller skal starte nattarbeid få tilbud om helsekontroll fra sin arbeidsgiver. Dette dreier seg arbeid som foregår mellom kl.21.00 og kl. 06.00, og der nattarbeidet utgjør en vesentlig del av arbeidstidsordningen (over 50 prosent). Helsekontrollen er frivillig og den ansatte står fri til å takke nei. Tilbudet skal gjentas hvert 2. år. Tittel Kursstart Varighet Påmelding Ledig Type / kategoriBy / stedMøtelokale / adresseLegg i kalender

08. november 2018

Hensikten med helsekontrollen er å sikre at helsefarene knyttet til nattarbeid begrenses mest mulig, og at informasjon om helseeffektene gjøres tilgjengelig for den ansatte. Kunnskapsformidling og økt bevissthet rundt eventuelle helseplager som kan settes i sammenheng med arbeidstidsordningen, er det viktigste elementet i en slik helsekontroll. Helsekontrollen gjennomføres derfor i første omgang som undervisning. Etter undervisningen vil den ansatte få tilbud om individuell time hos bedriftshelsetjenesten dersom han har behov for det, eller kjenner at han har plager eller problemstillinger som relateres til arbeidstidsordningen


Undervisningen arrangeres som en fellesundervisning der våre kunder står fri til å melde på ansatte som har takket ja til å delta.

Følgende tema blir gjennomgått:

  • Natt-/skiftarbeid – lovverk, definisjoner
  • Søvn-/døgnrytme - kroppens biologiske klokke.
  • Sykdomsrisiko og helsemessige konsekvenser av nattarbeid
  • Sikkerhet, ulykker og avvik
  • Hvordan bør natt-/skiftarbeid tilrettelegges?
  • Hva bør den som jobber natt ta hensyn til?

Praktisk informasjon

For kunder med avtale: Opplys i kommentarfeltet om bedriften ønsker at deltagelse skal tas av forhåndsbetalte timer eller faktureres utenom.

Kursplan

Kursstart 08. november 2018 Dag 1 14:00-16:00 (torsdag 08.11) Varighet 2 timer Instruktør Ann Rita Isaksen, Hemis AS Ansvarlig Hemis avd. Tromsø Pris kr 750,- Bindende påmelding Ja Påmelding 26.10.2018 12:00 Ledig Frist utløpt Type / kategori Andre kurs By / sted Tromsø Møtelokale / adresse Strandveien 106, 2. etasje Legg i kalender