Førstehjelpskurs med hjertestarter

Hemis Bedriftshelsetjeneste inviterer til kurs i førstehjelp med fokus på bruk av hjertestarter (DHLR). Kurset avholdes på kveldstid Tittel Kursstart Varighet Påmelding Ledig Type / kategoriBy / stedMøtelokale / adresseLegg i kalender

03. desember 2018

I dag finner vi hjertestartere plassert på butikker, kjøpesenter, restauranter, idrettsarenaer, treningssenter og andre steder der vi oppholder oss. Med det økende antallet publikumsvennlige hjertestartere som nå er utplassert «rundt hvert et gatehjørne», går utviklingen dit hen at akutt livreddende førstehjelp ikke lengere bare dreier seg om å beherske HLR, men også å kunne ta i bruk en hjertestarter.

Kurset avholdes på kveldstid og er spesielt satt opp med tanke på ansatte som av produksjonsmessige hensyn ikke kan delta på kurs innenfor sin ordinære arbeidstid på dagtid.

Kurset er bygd opp i 2 deler, der den første delen tar for seg grunnleggende HLR, mens del 2 er rettet mot bruk av hjertestarter:

Del 1: Grunnleggende førstehjelp (HLR)

 • Først på skadested
 • Varslingsrutiner ved hjertestans
 • Hjertestans
 • Sirkulasjonssvikt
 • Hjerneslag
 • Bevisstløshet og livløshet
 • Frie luftveier
 • Hjerte-Lunge redning

Del 2: Bruk av hjertestarter (DHLR)

 • Fysiologi ved hjerteinfarkt og hjertestans
 • De første gylne minuttene.
 • Hva gjør en hjertestarter?
 • Sikkerhet for pasient og redder
 • Nødvendig tilleggsutstyr
 • Vedlikehold av hjertestarter
 • Praktisk øvelser HLR med bruk av defibrillator

Kurset bygger på retningslinjer fra Norsk Førstehjelpsråd, og er innenfor rammene av hva man bør kunne om grunnleggende førstehjelp tilknyttet en halvautomatisk hjertestarter. Kursholder er godkjent NRR/NFR instruktør.

Kursplan

Kursstart 03. desember 2018 Dag 1 16:30-20:00 (mandag 03.12) Varighet 3.5 timer Instruktør Ann Rita Isaksen, Hemis AS Ansvarlig Hemis avd. Tromsø Pris kr 750,- Bindende påmelding Ja Påmelding 27.11.2018 12:00 Ledig Frist utløpt Type / kategori Førstehjelp By / sted Tromsø Møtelokale / adresse Strandveien 106, 2. etasje Legg i kalender