Førstehjelpskurs med hjertestarter

Hemis Bedriftshelsetjeneste inviterer til kurs i førstehjelp med fokus på bruk av hjertestarter (DHLR). Kurset avholdes på kveldstid Tittel Kursstart Varighet Påmelding Ledig Type / kategoriBy / stedMøtelokale / adresse

03. Desember 2018
03.12.201816:30 Annette Kåsa

I dag finner vi hjertestartere plassert på butikker, kjøpesenter, restauranter, idrettsarenaer, treningssenter og andre steder der vi oppholder oss. Med det økende antallet publikumsvennlige hjertestartere som nå er utplassert «rundt hvert et gatehjørne», går utviklingen dit hen at akutt livreddende førstehjelp ikke lengere bare dreier seg om å beherske HLR, men også å kunne ta i bruk en hjertestarter.

Kurset avholdes på kveldstid og er spesielt satt opp med tanke på ansatte som av produksjonsmessige hensyn ikke kan delta på kurs innenfor sin ordinære arbeidstid på dagtid.

Kurset er bygd opp i 2 deler, der den første delen tar for seg grunnleggende HLR, mens del 2 er rettet mot bruk av hjertestarter:

Del 1: Grunnleggende førstehjelp (HLR)

 • Først på skadested
 • Varslingsrutiner ved hjertestans
 • Hjertestans
 • Sirkulasjonssvikt
 • Hjerneslag
 • Bevisstløshet og livløshet
 • Frie luftveier
 • Hjerte-Lunge redning

Del 2: Bruk av hjertestarter (DHLR)

 • Fysiologi ved hjerteinfarkt og hjertestans
 • De første gylne minuttene.
 • Hva gjør en hjertestarter?
 • Sikkerhet for pasient og redder
 • Nødvendig tilleggsutstyr
 • Vedlikehold av hjertestarter
 • Praktisk øvelser HLR med bruk av defibrillator

Kurset bygger på retningslinjer fra Norsk Førstehjelpsråd, og er innenfor rammene av hva man bør kunne om grunnleggende førstehjelp tilknyttet en halvautomatisk hjertestarter. Kursholder er godkjent NRR/NFR instruktør.

Kursplan

Kursstart 03. Desember 2018 Dag 1 16:30-20:00 (Mandag 03.12) Varighet 3.5 timer Instruktør Ann Rita Isaksen, Hemis AS Ansvarlig Hemis avd. Tromsø Pris kr 750,- Bindende påmelding Ja Påmelding 27.11.2018 12:00 Ledig Frist utløpt Type / kategori Førstehjelp By / sted Tromsø Møtelokale / adresse Strandveien 106, 2. etasje
, click to open in lightbox

  
 
 
 
 

Administrasjon

Postboks 41, Stormyra 
Stormyrveien 8
8088 Bodø

Telefon: 755 06 670
Epost: hms@hemis.no

Org. nr 981 414 381

Avd Bodø

Postboks 41, Stormyra
Stormyrveien 8
8088 Bodø

Telefon: 755 06 670
Epost: bodo@hemis.no

Krisetelefon: 408 45 142

Avd Tromsø


Strandveien 106
9006 Tromsø

Telefon: 776 91 070
Epost: tromso@hemis.no

Krisetelefon: 916 11 891

Avd Alta

Postboks 190
Altaveien 95/97
9502 Alta

Telefon: 784 55 950
Epost: alta@hemis.no

Krisetelefon: 480 00 846

Avd Vadsø

Postboks 295

9800 Vadsø

Telefon: 784 55 950
Epost: alta@hemis.no

Krisetelefon: 480 00 846