L

 

Har du spørsmål?

Kontakt oss pr

Telefon: 75 50 66 70
Epost: hms@hemis.no


Eller kontakt en av våre
ansatte direkte

 

w

Førstehjelpskurs

Kan du nok førstehjelp for å kunne hjelpe noen som trenger det? Tittel Kursstart Varighet Påmelding Ledig Type / kategoriBy / stedMøtelokale / adresse Tittel Førstehjelpskurs Kursstart 25.03.2019 16:30 Varighet 3.5 timer Påmelding 11.03.2019 12:00 Ledig 15 av 15 ledig Førstehjelp Tromsø Strandveien 106, 2. etasje Les mer Meld deg på

25.03.2019 16:30
Meld deg på
25.03.201916:30 Annette Kåsa

Hemis Bedriftshelsetjeneste inviterer til kurs i grunnleggende førstehjelp, med fokus på å lære hjerte/lungeredning.  Kurset suppleres med en kort opplæring i bruk av halvautomatisk hjertestarter og deltakere som ønsker får anledning til å trene på å bruke et slikt apparat.

Kurset avholdes på kveldstid og er spesielt satt opp med tanke på ansatte som av produksjonsmessige hensyn ikke kan delta på kurs innenfor sin ordinære arbeidstid på dagtid.

Følgende tema blir gjennomgått:

  • Først på skadested
  • Varslerutiner ved hjertestans
  • Hjertestans
  • Hjerneslag
  • Sirkulasjonssvikt/sjokk
  • Bevisstløshet og livløshet
  • Ufrie luftveier (fremmedlegemer)
  • Stabilt sideleie og frie luftveier
  • Hjerte-lunge-redning

Kurset bygger på retningslinjer fra Norsk Førstehjelpsråd, og er innenfor rammene av hva man bør kunne om grunnleggende førstehjelp. Kursholder er godkjent NRR/NFR instruktør.

 

Kursplan

Kursstart 25.03.2019 16:30 Varighet 3.5 timer

Mandag 25.03: 16:30 - 20:00

Instruktør Ann Rita Isaksen, Hemis AS Ansvarlig Hemis avd. Tromsø Pris kr 750,- Bindende påmelding Ja Påmelding 11.03.2019 12:00 Ledig 15 av 15 ledig Type / kategori Førstehjelp By / sted Tromsø Møtelokale / adresse Strandveien 106, 2. etasje

  
 
 
 
 

Administrasjon

Postboks 41, Stormyra 
Stormyrveien 8
8088 Bodø

Telefon: 755 06 670
Epost: hms@hemis.no

Avd Bodø

Postboks 41, Stormyra
Stormyrveien 8
8088 Bodø

Telefon: 755 06 670
Epost: bodo@hemis.no

Krisetelefon: 408 45 142  

Avd Tromsø


Strandveien 106
9006 Tromsø

Telefon: 776 91 070
Epost: tromso@hemis.no

Krisetelefon: 916 11 891

Avd Alta

Postboks 190
Altaveien 95/97
9502 Alta

Telefon: 784 55 950
Epost: alta@hemis.no

Krisetelefon: 480 00 846

Avd Vadsø

Postboks 295
Henry Karlsensplass 1

9811 Vadsø

Telefon: 473 14 433/902 61 903
Epost: hms@hemis.no

Krisetelefon: 408 45 142