HMS Grunnkurs

Målgruppe for kurset er ledere med personalansvar på alle nivåer, verneombud, tillitsvalgte, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU) og andre interesserte. Tittel Kursstart Varighet Påmelding Ledig Type / kategoriBy / stedMøtelokale / adresseLegg i kalender

06. mai 2019

Målsetting:

Formålet med kurset er å gi deltakerne en grunnleggende innføring i hvordan man i praksis kan arbeide for å utvikle et godt arbeidsmiljø på egen arbeidsplass. Kurset tilfredsstiller Arbeidsmiljølovens krav til nødvendig grunnopplæring.


Tema for dagene i hovedtrekk

  • Arbeidsmiljøloven og HMS-regelverk
  • Systematisk HMS-arbeid
  • Risikovurdering, kartleggingsarbeid og oppfølging
  • Sykefraværsoppfølging
  • Ergonomi og belastningslidelser
  • Psykososialt arbeidsmijø 
  • Praktisk HMS arbeid

Det settes av tid til problematisering av aktuelle tema/problemstillinger slik at man kan drøfte disse i plenum samt få svar på disse.


Metode: Undervisning og refleksjonsforum med aktiv deltakelse.

Kursplan

Kursstart 06. mai 2019 Dag 1 09:00-15:30 (mandag 06.05) Dag 2 09:00-15:30 (tirsdag 07.05) Dag 3 09:00-15:30 (onsdag 08.05) Dag 4 09:00-15:30 (tirsdag 28.05) Varighet 4 dager Ansvarlig Hemis avd Bodø Pris kr 7.350,- Bindende påmelding Ja Påmelding 30.04.2019 16:00 Ledig Frist utløpt Type / kategori HMS kurs By / sted Meløy Møtelokale / adresse Hemis as, Ørnesveien 3, Glomfjord Legg i kalender