Kursdag om «Vold og trusler» i arbeidslivet

I «Forskrift om utførelse av arbeid» er det fra 1. januar i år tilkommet en del endringer. Disse (kap. 23A) endringene innebærer at arbeidsgiver skal kartlegge forhold ved arbeidsplassen som kan medføre at arbeidstaker blir utsatt for vold og trussel om vold. Tittel Kursstart Varighet Ledig Type / kategoriBy / stedMøtelokale / adresseLegg i kalender

Mål for dagen er å gi innføring kartleggingsarbeid, samt gi kunnskap om tiltak og implementering av disse.

Det vil settes av tid til drøfting av aktuelle tema/problemstillinger, med påfølgende plenumsdiskusjon

Tema for dagen

  • Definere vold og trusler
  • Hvordan kartlegger man risiko for vold og trusler i bedrift
  • Forebyggende tiltak
  • I hvilke situasjoner forkommer det truende adferd og vold
  • Normale reaksjoner og handlingsmønster ved trusler og vold
  • Hvem utøver vold
  • Hvordan håndterer vi vold og trusler
  • Registrering av hendelser
  • Oppfølging etter voldelig eller truende episode


Metode: Undervisning og refleksjonsforum med aktiv deltakelse

Kursplan

Kursstart Varighet 1 dag Bindende påmelding Ja Type / kategori By / sted Møtelokale / adresse Legg i kalender