Kursdag om «Vold og trusler» i arbeidslivet

I «Forskrift om utførelse av arbeid» er det fra 1. januar i år tilkommet en del endringer. Disse (kap. 23A) endringene innebærer at arbeidsgiver skal kartlegge forhold ved arbeidsplassen som kan medføre at arbeidstaker blir utsatt for vold og trussel om vold. Tittel Kursstart Varighet Ledig Type / kategoriBy / stedMøtelokale / adresse

01. Januar 1970
01.01.197001:00 Kristin Fagerheim

Mål for dagen er å gi innføring kartleggingsarbeid, samt gi kunnskap om tiltak og implementering av disse.

Det vil settes av tid til drøfting av aktuelle tema/problemstillinger, med påfølgende plenumsdiskusjon

Tema for dagen

  • Definere vold og trusler
  • Hvordan kartlegger man risiko for vold og trusler i bedrift
  • Forebyggende tiltak
  • I hvilke situasjoner forkommer det truende adferd og vold
  • Normale reaksjoner og handlingsmønster ved trusler og vold
  • Hvem utøver vold
  • Hvordan håndterer vi vold og trusler
  • Registrering av hendelser
  • Oppfølging etter voldelig eller truende episode


Metode: Undervisning og refleksjonsforum med aktiv deltakelse

Kursplan

Kursstart 01. Januar 1970 Varighet 1 dag Bindende påmelding Ja Ledig Frist utløpt Type / kategori By / sted Møtelokale / adresse

  
 
 
 
 

Administrasjon

Postboks 41, Stormyra 
Stormyrveien 8
8088 Bodø

Telefon: 755 06 670
Epost: hms@hemis.no

Org. nr 981 414 381

Avd Bodø

Postboks 41, Stormyra
Stormyrveien 8
8088 Bodø

Telefon: 755 06 670
Epost: bodo@hemis.no

Krisetelefon: 408 45 142

Avd Tromsø


Strandveien 106
9006 Tromsø

Telefon: 776 91 070
Epost: tromso@hemis.no

Krisetelefon: 916 11 891

Avd Alta

Postboks 190
Altaveien 95/97
9502 Alta

Telefon: 784 55 950
Epost: alta@hemis.no

Krisetelefon: 480 00 846

Avd Vadsø

Postboks 295

9800 Vadsø

Telefon: 784 55 950
Epost: alta@hemis.no

Krisetelefon: 480 00 846