Undervisning nattarbeid

I henhold til Arbeidsmiljøloven § 10-11 (7) skal arbeidstakere som utfører eller skal starte nattarbeid få tilbud om helsekontroll fra sin arbeidsgiver. Dette dreier seg arbeid som foregår mellom kl.21.00 og kl. 06.00, og der nattarbeidet utgjør en vesentlig del av arbeidstidsordningen (over 50 prosent). Helsekontrollen er frivillig og den ansatte står fri til å takke nei. Tittel Kursstart Varighet Påmelding Ledig Type / kategoriBy / stedMøtelokale / adresseLegg i kalender

17. oktober 2019

Hva bør du som arbeidstaker/arbeidsgiver vite om helseeffektene knyttet til denne arbeidstidsordningen?

Nattarbeid dreier seg om arbeid som foregår mellom kl.21.00 og kl. 06.00,  og målgruppen for denne undervisningen er bedrifter/institusjoner som har produksjon innenfor dette tidsrommet.

Undervisningen er aktuell for leder, verneombud, tillitsvalgte og arbeidstakere som skal ha tilbud om natt helsekontroll*.

*Ansatte som deltar i en arbeidstidsordning der nattarbeidet utgjøre en vesentlig del skal i  henhold til Arbeidsmiljøloven § 10-11 (7) få tilbud om helsekontroll fra sin arbeidsgiver. Hensikten med helsekontrollen er å sikre at helsefarene knyttet til nattarbeid gjøres kjent for den ansatte. Siden nattarbeid ikke direkte til påvisbar sykdom legger ikke helsekontrollen opp til noen medisinske undersøkelser, og kunnskapsformidling og økt bevissthet rundt sykdom og helseplager som kan settes i sammenheng med arbeidstidsordningen er det viktigste elementet i en slik helsekontroll. Denne undervisningen vil tilfredsstille innholdet i en helsekontroll.

Følgende tema blir gjennomgått:

  • Lovverk, definisjoner
  • Søvn-/døgnrytme
  • Sykdomsrisiko og helsemessige konsekvenser av nattarbeid
  • Risikogrupperdu bør være oppmerksom på
  • Sikkerhet, ulykker og avvik
  • Hvordan bør natt-/skiftarbeid tilrettelegges?
  • Hvordan kan du redusere helserisikoen knyttet til å jobbe natt?

Praktisk informasjon

For kunder med avtale: Opplys i kommentarfeltet om bedriften ønsker at deltagelse skal tas av forhåndsbetalte timer eller faktureres utenom. Med forbehold om nok påmeldte.

Kursplan

Kursstart 17. oktober 2019 Dag 1 13:00-15:00 (torsdag 17.10) Varighet 2 timer Instruktør Ann Rita Isaksen, Hemis AS Ansvarlig Hemis avd. Tromsø Pris kr 750,- Bindende påmelding Ja Påmelding 10.10.2019 12:00 Ledig Frist utløpt Type / kategori Andre kurs By / sted Tromsø Møtelokale / adresse Strandveien 106, 2. etasje Legg i kalender