«Vold og trusler» i arbeidslivet

I «Forskrift om utførelse av arbeid» er det fra 1. januar i år tilkommet en del endringer. Disse (kap. 23A) endringene innebærer at arbeidsgiver skal kartlegge forhold ved arbeidsplassen som kan medføre at arbeidstaker blir utsatt for vold og trussel om vold. Tittel Kursstart Varighet Påmelding Ledig Type / kategoriBy / stedMøtelokale / adresseLegg i kalender

17. oktober 2017

Mål for dagen er å gi innføring kartleggingsarbeid, samt gi kunnskap om tiltak og implementering av disse.

Det vil settes av tid til drøfting av aktuelle tema/problemstillinger, med påfølgende plenumsdiskusjon

Tema for dagen

  • Definere vold og trusler
  • Hvordan kartlegger man risiko for vold og trusler i bedrift
  • Forebyggende tiltak
  • I hvilke situasjoner forkommer det truende adferd og vold
  • Normale reaksjoner og handlingsmønster ved trusler og vold
  • Hvem utøver vold
  • Hvordan håndterer vi vold og trusler
  • Registrering av hendelser
  • Oppfølging etter voldelig eller truende episode

Metode: Undervisning og refleksjonsforum med aktiv deltakelse

Kursplan

Kursstart 17. oktober 2017 Dag 1 08:30-12:00 (tirsdag 17.10) Varighet 3.5 timer Ansvarlig Hemis avd. Tromsø Pris kr 1,- Bindende påmelding Ja Påmelding 10.10.2017 12:00 Ledig Frist utløpt Type / kategori Andre kurs By / sted Tromsø Møtelokale / adresse Strandveien 106, 2. etasje Legg i kalender