L

 

Har du spørsmål?

Kontakt oss pr

Telefon: 75 50 66 70
Epost: hms@hemis.no


Eller kontakt en av våre
ansatte direkte

 

w

«Vold og trusler» i arbeidslivet

I «Forskrift om utførelse av arbeid» er det fra 1. januar i år tilkommet en del endringer. Disse (kap. 23A) endringene innebærer at arbeidsgiver skal kartlegge forhold ved arbeidsplassen som kan medføre at arbeidstaker blir utsatt for vold og trussel om vold. Tittel Kursstart Varighet Påmelding Ledig Type / kategoriBy / stedMøtelokale / adresse Tittel «Vold og trusler» i arbeidslivet Kursstart 17.10.2017 08:30 Varighet 3.5 timer Påmelding 10.10.2017 12:00 Ledig Frist utløpt Andre kurs Tromsø Strandveien 106, 2. etasje Les mer

17.10.2017 08:30
17.10.201708:30 Kristin Fagerheim

Mål for dagen er å gi innføring kartleggingsarbeid, samt gi kunnskap om tiltak og implementering av disse.

Det vil settes av tid til drøfting av aktuelle tema/problemstillinger, med påfølgende plenumsdiskusjon

Tema for dagen

  • Definere vold og trusler
  • Hvordan kartlegger man risiko for vold og trusler i bedrift
  • Forebyggende tiltak
  • I hvilke situasjoner forkommer det truende adferd og vold
  • Normale reaksjoner og handlingsmønster ved trusler og vold
  • Hvem utøver vold
  • Hvordan håndterer vi vold og trusler
  • Registrering av hendelser
  • Oppfølging etter voldelig eller truende episode

Metode: Undervisning og refleksjonsforum med aktiv deltakelse

Kursplan

Kursstart 17.10.2017 08:30 Varighet 3.5 timer

Tirsdag 17.10: 08:30 - 12:00

Ansvarlig Hemis avd. Tromsø Pris 1.300 ,-(kunder uten avtale 1.500,-) Bindende påmelding Ja Påmelding 10.10.2017 12:00 Ledig Frist utløpt Type / kategori Andre kurs By / sted Tromsø Møtelokale / adresse Strandveien 106, 2. etasje

  
 
 
 
 

Administrasjon

Postboks 41, Stormyra 
Stormyrveien 8
8088 Bodø

Telefon: 755 06 670
Epost: hms@hemis.no

Avd Bodø

Postboks 41, Stormyra
Stormyrveien 8
8088 Bodø

Telefon: 755 06 670
Epost: bodo@hemis.no

Krisetelefon: 408 45 142  

Avd Tromsø


Strandveien 106
9006 Tromsø

Telefon: 776 91 070
Epost: tromso@hemis.no

Krisetelefon: 916 11 891

Avd Alta

Postboks 190
Altaveien 95/97
9502 Alta

Telefon: 784 55 950
Epost: alta@hemis.no

Krisetelefon: 480 00 846

Avd Vadsø

Postboks 295
Henry Karlsensplass 1

9811 Vadsø

Telefon: 473 14 433/902 61 903
Epost: hms@hemis.no

Krisetelefon: 408 45 142