L

 

Har du spørsmål?

Kontakt oss pr

Telefon: 75 50 66 70
Epost: hms@hemis.no


Eller kontakt en av våre
ansatte direkte

 

w

HMS oppfriskningskurs

Målgruppe for kurset er ledere med personalansvar på alle nivåer, verneombud, tillitsvalgte, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg (AMU) og andre interesserte. Tittel Kursstart Varighet Påmelding Ledig Type / kategoriBy / stedMøtelokale / adresse Tittel HMS oppfriskningskurs Kursstart 15.09.2020 08:30 Varighet 7 timer Påmelding 08.09.2020 12:00 Ledig 12 av 15 ledig HMS kurs Tromsø Strandveien 106, 2. etasje Les mer Meld meg på

15.09.2020 08:30
Meld meg på
15.09.202008:30 Ann-Kristin Andreassen

Målsetting:


Det foreligger krav om at godkjent HMS-opplæring skal være i tråd med tidsrelevant standard, og at HMS-arbeid følgelig skal skje i henhold til de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter. For mange som har eldre kurs av ulike slag (eldre enn 3 år), vil en god del informasjon man da tilegnet seg nå være utdatert.

 

Formålet med kurset er å gi deltakerne som har HMS-kurs fra tidligere en innføring aktuelle endringer i HMS-regelverket siste tre årene.

 

Tema for dagen i hovedtrekk

  • HMS-regelverket – som ressurs i egen bedrift.
  • Systematisk HMS-arbeid.
  • Vold, trusler og trakassering – innføring og risikovurdering, krav i loven.
  • Kap 2A, varsling - innføring og krav i loven.
  • Risikovurdering - kartleggingsarbeid og oppfølging som metode.
  • SWOT-analyse - enkelt analyseverktøy for å kartlegge egen bedrifts styrker og svakheter.
  • Kommunikasjon, samhandling og konflikthåndtering – den vanskelige samtalen.

 

Det settes av tid til problematisering av aktuelle tema/problemstillinger slik at man kan drøfte disse i plenum samt få svar på disse.

Metode: Undervisning og refleksjonsforum med aktiv deltakelse.

Praktiske opplysninger

Kurset gjennomføres med forbehold om nok påmeldte.

Kursplan

Kursstart 15.09.2020 08:30 Varighet 7 timer

Tirsdag 15.09: 08:30 - 15:30

Ansvarlig Hemis avd. Tromsø Pris 2600,- (kunder uten avtale 3200,-) Bindende påmelding Ja Påmelding 08.09.2020 12:00 Ledig 12 av 15 ledig Type / kategori HMS kurs By / sted Tromsø Møtelokale / adresse Strandveien 106, 2. etasje

  
 
 
 
 

Administrasjon

Postboks 41, Stormyra 
Stormyrveien 8
8088 Bodø

Telefon: 755 06 670
Epost: hms@hemis.no

Avd Bodø

Postboks 41, Stormyra
Stormyrveien 8
8088 Bodø

Telefon: 755 06 670
Epost: bodo@hemis.no

Krisetelefon: 911 35 157  

Avd Tromsø


Strandveien 106
9006 Tromsø

Telefon: 776 91 070
Epost: tromso@hemis.no

Krisetelefon: 916 11 891

Avd Alta

Postboks 190
Altaveien 95/97
9502 Alta

Telefon: 784 55 950
Epost: alta@hemis.no

Krisetelefon: 480 00 846

Avd Vadsø

Postboks 295
Bergstien 2
9800 Vadsø

Telefon: 784 55 950
Epost: alta@hemis.no

Krisetelefon: 480 00 846