Hemis sitt samtaletilbud

I løpet av livet vil vi i perioder ha behov for hjelp med psykiske vansker og livskriser. Hemis har kompetanse til å bistå deg enten det gjelder langvarig belastning eller akutte hendelser.

Mange tenker de vil klare å håndtere dette på egen hånd, noe man også ofte gjør, samtidig som veien videre kan bli enklere med støtte fra en profesjonell samtalepartner. Ofte kan det handle om temaer av mer privat karakter, og man ønsker å snakke med noen utenforstående. Uansett anbefales en åpen dialog med leder, og mange ganger kan mye løses med tilrettelegging på jobben en periode.

I Hemis tilbys du samtaleveiledning dersom du strever med ulike vansker som for eksempel angst, depresjon, stress, utbrenthet, sorg eller livskriser som går ut over din ytelse eller prestasjon på jobb.

I Hemis har vi kompetent personell trent til å møte mennesker som står i vanskelige situasjoner. Vi har psykologer, terapeuter og annet helsepersonell som møter deg etter dine individuelle behov. Vi tar også imot deg til digitale konsultasjoner dersom du har behov for det.

Vårt psykososiale team står beredt til å bistå deg med dine utfordringer. Lengde på forløp med samtaler kommer an på din situasjon, og vi finner en form for oppfølgingen tilpasset deg og det du står i.

Ta gjerne kontakt med en av våre ansatte for time eller mer informasjon.