Sykefravær

Hemis bistår kunder med å håndtere sykefravær i egen virksomhet, og hvilke regler som gjelder til enhver tid. Vi bistår også i oppfølging av sykmeldte, med samtaler og eventuell tilrettelegging på arbeidsplassen.

Gode og helsefremmende arbeidsplasser påvirker sykefraværet på flere måter: De fremmer helse gjennom trivsel, utvikling og vekst. De forebygger dårlig helse ved å forhindre skade og sykdom og de gjør sykefraværet kortest mulig ved å tilrettelegge arbeidet på en god måte. Hemis bistår med kompetanse og kloke råd i alle spørsmål rundt sykefravær og oppfølging.