Arbeidsmiljø

Hemis kan bistå, veilede og rådgi i ulike problemstillinger knyttet til arbeidsmiljøet. Vi kan også gjøre spesifikke kartlegginger dersom dette er ønskelig.

Hemis bistår bedrifter med å utarbeide og revidere internkontroll for HMS, samt hjelper til i prosessen med å etablere HMS-rutiner. Hemis kan bistå både i generelle krav og spesielle krav om risikovurdering i henhold til lovverket. 

Vi gjør kartlegginger innen fysiske forhold som ergonomi, lys, støy, inneklima, kjemiske og fysiske farer på arbeidsplassen. Her inngår bl.a. arbeidsplassvurdering av fysioterapeut, støymålinger og risikovurderinger av kjemiske og fysiske farer. Videre gir vi råd og veiledning for å bedre de overnevnte faktorer på arbeidsplassen.

Vi bistår bedrifter også på psykososialt arbeidsmlijø, med råd, prosjekter, støtte, tiltak og kartlegginger. 


 
Ta kontakt med våre fysioterapeuter, yrkeshygienikere eller HMS-rådgivere om din bedrift trenger bistand innen disse områdene.