Organisasjon og ledelse

Hemis har bred og omfattende kompetanse på organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø.

Her kommer mer informasjon om vårt tjenestetilbud innen organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø.