Hemis Tromsø

Velg avdeling

I Tromsø er vi 11 ansatte. Vi arbeider med friskfokus, og vårt mål er at arbeid skal bidra til livskvalitet og god helse.

10.08.201712:46 Laila Lovise Johansen

Vi har et stort og bredt utvalg av store og små offentlige og private virksomheter som kunder fordelt i Tromsø og i Troms fylke. 

Vi fokuserer på høy faglig kompetanse, tilgjengelighet, personlig relasjon og engasjement. Vi legger stor vekt på at det skal være enkelt å være kunde hos oss. Noe som skal gjenspeiles i enkle kontraktformer og rask respons. Hver bedrift får et skreddersydd tilbud tilpasset sitt aktuelle behov. Vi tilbyr tradisjonell bedriftshelsetjeneste, men har også gjort et bevisst valg ved å styrke vårt tilbud vedrørende psykososial problematikk og organisasjonsutvikling.

Det er ingen ventetid hos vår psykolog eller konfliktløser/organisasjonskonsulent ved akutte/kritiske hendelser eller arbeidsmiljøkonflikter, og ansatte tilbys hjelp før problemene vokser til det uhåndterbare. Vi har et godt verktøy for arbeidsmiljøundersøkelser, Sunn sirkel, og lang erfaring med oppfølging i etterkant.