Hemis Tromsø

Avd Tromsø


Strandveien 106
9006 Tromsø

Telefon: 776 91 070
Epost: tromso@hemis.no

Krisetelefon: 473 25 128

I Tromsø er vi 11 ansatte. Vi arbeider med friskfokus, og vårt mål er at arbeid skal bidra til livskvalitet og god helse.

10.08.201712:46 Laila Lovise Johansen

Vi har et stort og bredt utvalg av store og små offentlige og private virksomheter som kunder fordelt i Tromsø og i Troms fylke. 

Vi fokuserer på høy faglig kompetanse, tilgjengelighet, personlig relasjon og engasjement. Vi legger stor vekt på at det skal være enkelt å være kunde hos oss. Noe som skal gjenspeiles i enkle kontraktformer og rask respons. Hver bedrift får et skreddersydd tilbud tilpasset sitt aktuelle behov. Vi tilbyr tradisjonell bedriftshelsetjeneste, men har også gjort et bevisst valg ved å styrke vårt tilbud vedrørende psykososial problematikk og organisasjonsutvikling.

Det er ingen ventetid hos vår psykolog eller konfliktløser/organisasjonskonsulent ved akutte/kritiske hendelser eller arbeidsmiljøkonflikter, og ansatte tilbys hjelp før problemene vokser til det uhåndterbare. Vi har et godt verktøy for arbeidsmiljøundersøkelser, Sunn sirkel, og lang erfaring med oppfølging i etterkant. 

  
 
 
 
 

Administrasjon

Postboks 41, Stormyra 
Stormyrveien 8
8088 Bodø

Telefon: 755 06 670
Epost: hms@hemis.no

Org. nr 981 414 381

Avd Alta

Postboks 190
Altaveien 95/97
9502 Alta

Telefon: 784 55 950
Epost: alta@hemis.no

Krisetelefon: 480 00 846

Avd Bodø

Postboks 41, Stormyra
Stormyrveien 8
8088 Bodø

Telefon: 755 06 670
Epost: bodo@hemis.no

Krisetelefon: 408 45 142

Avd Tromsø


Strandveien 106
9006 Tromsø

Telefon: 776 91 070
Epost: tromso@hemis.no

Krisetelefon: 473 25 128

Avd Vadsø

Postboks 295

9800 Vadsø

Telefon: 784 55 950
Epost: alta@hemis.no

Krisetelefon: 480 00 846

Avd Vesterålen


Kjøpmannsgata 10
8400 Sortland

Telefon: 940 85 778
Epost: 

Krisetelefon: