Ti tips til hjemmekontoret

I disse dager er det mange av oss som benytter oss av hjemmekontor, for å begrense smitten av Covid 19.
Arbeidsdagen på hjemmekontor kan etter en tid bli utfordrende for noen, og vi har derfor sammenstilt noen råd til deg som har hjemmekontor som følge av pandemien.

Ti tips til hjemmekontoret

 Lag struktur i hverdagen. Stå opp og legg deg til faste tider. Faste rutiner kan bidra til at vi føler en viss kontroll i en noe ukontrollerbar situasjon. Skriv gjøremåls-liste hver morgen før du starter.

  • Spis lunsj til faste tider, gjerne med kolleger, over skype, facetime eller andre digitale plattformer. Ta kaffepauser eller andre pauser slik du vanligvis ville gjort på jobb.
  • Hold deg fysisk aktiv. Stå opp fra stolen hver time og gå litt. Gå mens du prater i telefonen hvis mulig. Gjør gjerne tøyeøvelser for nakke, rygg, skuldre og hofter.
  • Konsentrer deg fullt og helt om en arbeidsoppgave om gangen. At vi kan multi-taske er en myte, vi er mest effektive når vi deler dagen eller arbeidsoppgaver opp i bolker og unngår andre distraksjoner mens vi jobber med de ulike oppgavene.
  • Hvis oppgaver i hjemmet distraherer deg, kan du med fordel lage en plan for når disse skal gjøres også, på lik linje med arbeidsoppgaver. Å opprettholde skille mellom privatliv og arbeid er viktig, og kanskje mer viktig nå enn ellers.
  • Legg arbeidet til et eget rom eller en egen sone hvis mulig. Fjern alle fristelser fra dette rommet/sonen, så som privat mobil og lignende.
  • Noen opplever det å skru av nettet en periode som nyttig. Det hindrer den automatiserte handlingen med å søke noe opp med en gang man får en tanke i hodet. Som sådan fjerner det distraksjoner. Er nettet en viktig plattform for å få gjort dine arbeidsoppgaver, kan du velge å skru det av i perioder.
  • Rydd bort jobb når arbeidsdagen er over. Å skille jobb og fritid er et viktig tiltak for å minimere stress.
  • Avtal digital kaffepause med venner og/eller kolleger via skype eller lignende. Vi mennesker har behov for kontakt med andre, og nå har vi en god anledning for å gjøre dette virtuelt. Kontakt den vennen eller kollegaen det er lenge siden du har hørt fra eller snakket med på en stund, og nyt pause-kaffen sammen.
  • Undersøk digitale hjelpemidler for informasjons/arbeidsdeling, så som slack, trello og lignende hvis du jobber i team.

Et lite bonus-tips til slutt:

For å bevare skillet mellom jobb og fritid kan du gjerne kle deg som du vanligvis gjør på jobb. Det kan være nyttig for å skille mellom jobb og fritid.

 

Vi ønsker alle kunder lykke til i tiden fremover, ta gjerne kontakt med oss for spørsmål og rådgivning.