Stressmestring Webinar

Konsekvenser av Korona på det psykososiale arbeidsmiljøet

Hvordan har Korona påvirket din bedrift? Stress og usikkerhet kan gi økt sykefravær, og bør håndteres aktivt av både medarbeidere og ledere. Vår bedriftspsykolog vil i et webinar diskutere hvordan den nylige krisen kan gi langvarige vansker, og hvordan man kan jobbe med seg selv og andre for å redusere vanskene.