«Gode arbeidsplasser sikrer rett belastning»

«Gode arbeidsplasser sikrer rett belastning»

Visste du at muskel- og skjelettplager er den vanligste årsaken til sykefravær i Norge? Og at fire av ti fraværsdager i norsk arbeidsliv skyldes muskel- og skjelettplager?

«Gode arbeidsplasser sikrer rett belastning» er en europeisk arbeidsmiljøkampanje via arbeidsmiljøorganet EU-OSHA som har som formål at flere virksomheter skal se verdien av å jobbe systematisk med forebygging av skader og sykdom. Og ikke minst, hvordan man skal gjøre det.

 Kampanjen varer fra oktober 2020 til ut 2022 og lansering skjer 23.0ktober 0830 til 1000 som webinar. Invitasjonen er sendt fra Arbeidstilsynet, Statens arbeidsmiljøinstitutt og partene i arbeidslivet. I vedlagt PDF-fil ligger mer info om webinarets innhold samt lenke for påmelding. Alternativ melder du deg på her: PÅMELDING    Vi anbefaler både kampanjen og webinaret.

 Vi fysioterapeutene i Hemis har flere års erfaring med tilrettelegging av arbeidsplasser. Vi bidrar inn på individuell bistand, vi er med og vurderer og kommer med innspill på hele arbeidsmiljø som for eksempel ulike typer arbeidslandskap, lab, industri, produksjonslinjer etc. Vi har erfaring med planarbeid og kan også gi innspill i en planleggingsfase før etablering/bygging av en arbeidsplass. En kompetanse vi har begynt og bygge opp siste to årene er ergonomisk risikovurdering som systematisk verktøy i disse oppgavene. Det er ingen tvil om at vi verdsetter høyt når vi kan få tenke forebygging og ikke brannslukking i en virksomhet.

 Nå vet vi også at muskel- og skjelettplager ikke nødvendigvis bare har sammenheng med tunge løft og annet manuelt arbeid slik man tradisjonelt ville tenkt. Forskning viser at slike plager kan ha helt andre årsaker og dette er noe vi i bedriftshelsetjenesten også har fokus på. Et godt arbeidsmiljø der ansatte har påvirkningsmulighet, opplever seg sett og har en forutsigbar arbeidssituasjon gir mindre risiko for å utvikle slike plager. Kroppen vår er bygd slik at de ulike belastninger vi utsettes for her i livet gjerne setter seg som fysiske spor og det kan dermed være mange ulike årsaker til hvorfor en smerte oppstår. Vi vet at man må se på hele arbeidsmiljøet for å minske risikoen for at ansatte utvikler muskel- og skjelettplager.

 Ca 40 prosent av alle tapte dagsverk i Norge har muskel- og skjelettplager som hovedårsak. Dette er en trend man ser også i øvrige europeiske land. Kampanjen tar sikte på heve kunnskapen blant virksomheter slik at man er bedre rustet til å kunne forebygge slike helseplager.

 Dette synes vi fysioterapeutene i Hemis er en utmerket anledning til å sette fokus på et svært aktuelt tema for enhver bedrift. Vi har alle deltatt på digital workshop om kampanjen med STAMI og arbeidstilsynet i august og har brukt høsten så langt til og gjøre oss kjent med kampanjen. Der finnes mye fint infomateriell på kampanjens hjemmeside og vi er behjelpelige med å hjelpe dere til å finne frem til info som er aktuell for nettopp deres virksomhet. Ta gjerne kontakt med oss da. Vår kontaktinfo ligger under ansattefanen her på hemis.no

Nyttige nettsider:

 Mvh

Renathe, Lone, Judith, Annette, Håkon og Maren

 

Invitasjon til kampanjelansering 23. oktober

Kampajeinfo muskel- og skjelettlidelser