COVID-19 test

Hemis avdeling Tromsø tilbyr COVID 19 testing av både enkeltpersoner og grupper av arbeidstakere.

02.03.202109:27 Kristin Fagerheim

Testen foretas kun av symptomfrie personer.
Det tas prøve fra nese og hals, og svaret foreligger kort tid i ettekant av testing. 

For mer oppdatert informasjon om ut- og innreising, testing og korona, besøk https://www.fhi.no/

TESTING

Hemis avd. Tromsø tilbyr hurtigtester og PCR-tester. Ta gjerne kontakt med vårt kontor i Tromsø ved behov.

Hemis tester ikke personer som har symptomer på korona, er nærkontakt eller i karantene. Du
må da kontakte kommunen du oppholder deg i, for testing på testsenter. 

Testing i Bodø:

Ved behov for covidtesting i forbindelse med jobb eller reiser
– ta kontakt med vår samarbeidspartner Vaksineklinikken.

Bruk denne linken: https://vaksineklinikken.no/koronatest/