COVID-19 test

Hemis avdeling Tromsø tilbyr COVID 19 testing av både enkeltpersoner og grupper av arbeidstakere.

Testen foretas kun av symptomfrie personer.
Det tas prøve fra nese og hals, og svaret foreligger kort tid i ettekant av testing. 

For mer oppdatert informasjon om ut- og innreising, testing og korona, besøk https://www.fhi.no/

TESTING

Hemis avd. Tromsø tilbyr hurtigtester og PCR-tester. Ta gjerne kontakt med vårt kontor i Tromsø ved behov.

Hemis tester ikke personer som har symptomer på korona, er nærkontakt eller i karantene. Du
må da kontakte kommunen du oppholder deg i, for testing på testsenter. 

Testing i Bodø:

Ved behov for covidtesting i forbindelse med jobb eller reiser
– ta kontakt med vår samarbeidspartner Vaksineklinikken.

Bruk denne linken: https://vaksineklinikken.no/koronatest/