Livet utenfor jobb påvirker dine ansattes effektivitet

Klipp fra Altaposten

Livet utenfor jobb påvirker dine ansattes effektivitet

Det som skjer på fritiden har innvirkning på trivsel og ytelse på arbeidsplassen. Selv om de fleste forsøker å legge fra seg de vanskelige tingene i hverdagen, er det ikke alltid like lett å gjøre det. Dersom man har det tøft hjemme, smitter det over på arbeidet man skal gjøre på jobb. Man kan ikke sykemelde seg fra vanskelige barn, en irriterende kjæreste, eller sin syke mor. Jobben er det eneste stedet man kan sykemelde seg fra, men det er jo ikke det de ansatte ønsker. Derfor er det viktig å gi dem et apparat som kan hjelpe dem, slik at de forblir friske.

Å gå på jobb er en stor del av hverdagen til mange, og det å sykemelde seg er vanligvis siste utvei. Selv om man er ferdig på jobb, legger man nødvendigvis ikke fra seg arbeidet. Stress og påkjenninger påvirker deg også etter arbeidstid, og hvis man samtidig har tøffe utfordringer i privatlivet, skal det ikke mye til før man møter veggen.

Det er flere måter å ivareta de ansatte på. Man må jobbe med den som er sykemeldt og finne ut hva som er årsaken til problemet. Samtidig må man arbeide på systemnivå for å finne løsninger som vil fungere på lang sikt. Noen ganger kan det være så enkelt som å kjøpe en ny stol til en ansatt med dårlig rygg, mens andre ganger er det behov for andre tiltak.

Mange trenger bare noen å snakke med

Inga Kristine Siri er daglig leder hos Hemis Alta, og sammen med sine medarbeidere har hun hjulpet flere bedrifter i Alta og Finnmark med å forbedre arbeidsmiljø og redusere sykefravær. Et av deres hovedmål er å jobbe med bedriftsledere for å bevisstgjøre hva som kan virke forebyggende og være helsefremmende på deres arbeidsplass.

- De fleste ledere tenker på hvordan de vil hjelpe sine ansatte, men som oftest ser vi at de trenger hjelp til det. Det er vanskelig å finne tid til å hjelpe når man er spist opp av annet arbeid som må gjøres, forteller Inga Kristine.

Det er helt normalt at man som menneske går gjennom ting i livet som man synes er tøft. Det er ikke alltid behov for terapi, bare noen man kan snakke med som ikke står en så personlig nært.

Noen ganger trenger man bare noen å snakke med.

Ser bedriften i sin helhet

Et viktig begrep for enhver bedrift er HMS. At de ansatte har det bra på arbeidsplassen fører til økt trivsel og produktivitet, bedriften er tross alt en 24-times organisasjon. Alt man påtar seg på fritiden smitter over på neste arbeidsdag. Man må se på de ansatte som 24-timers individer, og forstå hvilke utfordringer de har i hverdagen.

Med en stab av sykepleiere og leger, fysioterapeut, yrkeshygieniker, coach, terapeut og HMS-rådgivere kan Hemis jobbe for din bedrift på flere felt. De kan tilby så mye mer enn helsekontroll. Flere bedrifter har opplevd positiv effekt av arbeidet Hemis har levert, fra forbedret arbeidsmiljø til enklere arbeidsdager for de ansatte.

Hemis kan arbeide for din bedrift på flere felt.

- Vi ble kontaktet av en bedrift fordi ansatte klagde på dårlig inneklima, som førte til at de ikke klarte å arbeide effektivt. Når vi satt i gang med arbeidet oppdaget vi raskt at det ikke inneklimaet som var problemet, det var forholdet mellom de ansatte. De hadde det ikke greit sammen, og da er det lett å skylde på ytre faktorer, sier Anne Karin Logje, administrasjonskonsulent hos Hemis Alta.

- Hvis man ikke forstår årsaken til problemet, er det vanskelig å gjøre noe med det. Når man har større innsikt kan man lettere ta grep, oppsummerer Inga Kristine.

Med mer innsikt, blir det enklere å ta grep

http://www.altaposten.no/annonsorinnhold/2017/06/27/Livet-utenfor-jobb-p%C3%A5virker-dine-ansattes-effektivitet-14939304.ece